ข่าว

วิดีโอ

เด็กทารก "แก่แดด" ไม่ถึงขวบใช้ "มือถือ"

ทารกสมัยนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ที่มีโอกาสได้แตะโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก่อนจะตั้งไข่หรือจะพูดได้เสียอีก และพออายุได้ขวบแรก มีมากถึง 1 ใน 7 ที่รู้จักใช้ของพวกนั้นแล้ว อย่างน้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าวันละ 1 ช.ม.

แพทยสมาคมโรคเด็กอเมริกันเคยแสดงความเห็นว่า ควรห้ามเด็กทารกที่อายุไม่ถึง 2 ขวบใช้สื่อที่ให้ความบันเทิงต่างๆ เช่น ทีวี, โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แต่ที่จริงแล้ว ก็ไม่ใครรู้แน่เหมือนกันว่า เด็กทารกเล่นของพวกนี้กันมาตั้งแต่เมื่อไหร่

ผลการสำรวจผู้ปกครองของเด็ก 370 รายด้วยกัน ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมแพทยสมาคมฯ พบว่า เด็กทารกที่อายุยังไม่ทันถึง 1 ขวบดี มีโอกาสสัมผัสสื่อมวลชนต่างๆอยู่เป็นจำนวนมากอย่างน่าแปลกใจ นอกจากที่ได้ดูทีวีมีจำนวนมากถึงร้อยละ 52 อีกร้อยละ 36 ได้มีโอกาสสัมผัสจอ และอีกร้อยละ 12 ยังเล่นวีดิโอเกมเสียด้วย หากนับตั้งแต่อายุ 2 ขวบเป็นต้นไปแล้ว แทบจะกล่าวได้ว่าทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือเป็นกันแล้ว

แพทย์โรคเด็กผู้หนึ่งออกปากว่า ไม่นึกเลยว่าเด็กสมัยนี้จะแก่แดดถึงเพียงนี้ ไม่เคยนึกเลยว่า เด็กทารกแค่ 6 เดือนจะใช้ของพวกนี้ได้แล้ว ซ้ำบางคนยังดูทีวีพักหนึ่งอยู่นานตั้ง 30 นาที”.

ทารกสมัยนี้มีอยู่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ที่มีโอกาสได้แตะโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก่อนจะตั้งไข่หรือจะพูดได้เสียอีก และพออายุได้ขวบแรก มีมากถึง 1 ใน 7 ที่รู้จักใช้ของพวกนั้นแล้ว อย่างน้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าวันละ 1 ช.ม. 3 พ.ค. 2558 13:04 3 พ.ค. 2558 13:04 ไทยรัฐ