ข่าว
100 year

82 ปีกรมประชาสัมพันธ์

ซี.124 พ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

กรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งมาครบรอบ 82 ปีในปีนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนานมีบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่กระบอก เสียงของรัฐ

นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมหลากหลายในงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 82 ปีดังกล่าว

งานหลักอย่างหนึ่งคือการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกรมด้วยการมอบเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรและรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น/ตัวอย่าง และมอบโล่รางวัล สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น ระดับเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น ระดับภาค ประจำปี พ.ศ.2557 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานในพิธี

ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตรและรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ดีเด่น และตัวอย่าง ประจำปี 2557 มี 11 ราย แยกประเภทได้ดังนี้

ข้าราชการดีเด่นสังกัดข้าราชการบริหารส่วนกลาง 2 ราย คือ 1. นายปัญญา ชมจำปี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 2.นายธรณินทร์ แก้วบัวไข นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

ข้าราชการดีเด่นสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 2 ราย คือ 1. นายมาโนช หนูแก้ว นักประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 2.นายวิมล หนูแก้ว นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าราชการตัวอย่างสังกัดข้าราชการบริหารส่วนกลาง 3 ราย คือ 1. นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 2.นางทัศนี เรืองหิรัญ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.นางสาวลักษณวดี นามศรี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2

ลูกจ้างประจำตัวอย่างสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 1 ราย คือ นายรอมือลี ดีสะเอะ พนักงานขับรถยนต์ ส.2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

ข้าราชการตัวอย่างสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค 1 ราย คือนางสาวสุภาพ นพเก้า นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

เจ้าหน้าที่ตัวอย่างปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 1 ราย คือ นายไพฑูรย์ ผิวตอง พนักงานราชการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ตัวอย่างปฏิบัติงานตั้งแต่ 5-10 ปี 1 ราย คือ นายจักรพันธุ์ พุทธรักษา พนักงานราชการ ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย

นอกจากนั้นยังมีรางวัลการประกวดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2557 จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ 3.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ 4.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 5.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช 6.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา 7.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว 8.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี

รางวัลทั้ง 8 นี้ผู้อำนวยการสถานีและเจ้าหน้าที่ได้รับเชิญให้มารับรางวัลกันเป็นทีมดูแล้วน่าชื่นใจในความสมัครสมานสามัคคี.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.1282 ปีกรมประชาสัมพันธ์อภินันท์ จันทรังษีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คอลัมน์ฉบับพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้