ข่าว

วิดีโอ

สิ่งที่ต้องการคือนิติธรรม

การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อให้เกิดความไม่แน่ใจ และความสับสนในหมู่ประชาชนหลายอย่าง จะมีการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาหรือไม่? จะมีการออกเสียงประชามติหรือไม่? และใครจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะมีประชามติหรือไม่มี? นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าการออกเสียงประชามติ เป็นเรื่องของ ครม.และ คสช. แต่ กมธ.จะเสนอมาก็ไม่ว่ากัน

ประชาชนอาจคลายความสับสน ไปได้มาก จากคำชี้แจงของนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุชัดเจนว่าจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้มาตรา 44 เพื่อให้ออกเสียงประชามติไม่ได้ เพราะความเป็นรัฏฐาธิปัตย์ของ พล.อ.ประยุทธ์ สิ้นสุดลงนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว หากจะลงประชามติต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน

อำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) เป็นของ ครม.และ คสช. หารือร่วมกัน จากนั้นจึงเสนอให้ สนช.พิจารณา คำชี้แจงของประธานสภา สนช.ทำให้ประชาชนหายสงสัย แต่จะมีผลกระทบต่อการใช้ ม.44 ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆหรือไม่? ตัวอย่างเช่น การแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาความปลอดภัยการบิน เป็นต้น

แต่คำถามที่ว่าจะมีการลงประชามติหรือไม่? ยังไม่มีคำตอบจาก ครม. และ คสช.ผู้มีอำนาจ ถ้าไม่มีการลงประชามติ ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย และพลาดโอกาสที่จะสืบทอดประเพณีของประเทศประชาธิปไตยทั่วโลก ที่ต้องให้ประชาชนลงประชามติเมื่อมีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ เป็นกติกาปกครองสูงสุดของประเทศ

ถึงแม้จะมีการออกเสียงประชามติ แต่ก็ยังมีความเห็นต่างเป็น 2 ฝ่าย รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเห็นว่าโดยปกติจะถามประชาชนแค่ “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ” กับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ฝ่ายพรรคการเมืองต้องการให้ถามว่า “เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่” หรือ “เห็นชอบรัฐธรรมนูญอื่น” เช่นฉบับ 2540 หรือ 2550 เพื่อให้เปรียบเทียบและให้มีทางเลือกอื่น

ฝ่ายรัฐบาลยืนยันตรงกันว่าจะเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามโรดแม็ปของ คสช. ส่วนเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่เถียงกันอยู่มีคำพูดที่น่าคิดจากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง ตัวอย่างเช่น อดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย พูดในเวทีสัมมนาของศาลรัฐธรรมนูญ ตอนหนึ่งความว่า “บ้านเมืองจะสงบไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญ แต่อยู่ที่การยึดหลักนิติธรรม” โดยปฏิบัติให้เป็นจริง

ตรงกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ที่พูดทีเล่นทีจริงว่ารัฐธรรมนูญ 300 มาตรายาวเกินไป แค่มีมาตราเรื่องหลักนิติธรรมไว้มาตราเดียวก็เหลือกิน ใช้ได้กับทุกเรื่อง ฉะนั้น เรื่องที่ควรโต้เถียงกันอย่างจริงจัง นอกจากเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแล้ว ต้องเถียงกันว่าทำอย่างไรรัฐธรรมนูญจึงจะยึดหลักนิติธรรมภาคปฏิบัติ และเป็นฉบับสุดท้ายไม่ต้องฉีกทิ้งอีกต่อไป.

3 พ.ค. 2558 08:13 3 พ.ค. 2558 08:13 ไทยรัฐ