ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 03/05/58

ทุกอิริยาบถ ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน แม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของร่างกายล้วนๆ แต่แท้ที่จริงแล้วมีมิติด้านจิตใจมาเกี่ยวข้องด้วย เสมอ เป็นมิติที่มากไปกว่าการใช้สมองหรือความคิด หากเป็นมิติที่สัมพันธ์กับความสงบสุข (หรือความทุกข์) ในระดับจิตวิญญาณ

ทุกขณะและทุกการกระทำของเราล้วนแยกไม่ออกจากมิติทางจิตใจ กล่าวคือ ล้วนส่งผลต่อ จิตใจ ไม่ว่าในทางบ่มเพาะหรือบั่นทอน หล่อเลี้ยงหรือตัดรอนความสงบเย็นของชีวิตด้านใน

(ยั้งคิด ย้ำธรรม...พระไพศาล วิสาโล)

แม่ม่ายพลัดถิ่นถวิลหาคู่รัก

“สวัสดีค่ะ คุณศิวะรมย์...ดิฉันเป็นจาวเหนือ (ชาวเหนือ) คนจังหวัดแพร่ ได้สามีชาวปักษ์ใต้ พากันโยกย้ายไปลงหลักปักฐานอยู่แดนดินถิ่นอีสานบ้านเฮา (จังหวัดเลย) สามีจอมเจ้าชู้หลงเสน่ห์สาวจังหวัดเลย ก๊อเลยหอบผ้าหอบผ่อนหนีตามสาวเลย ดิฉันเลยกลายเป็นแม่ม่ายพลัดถิ่นค่ะ...”

ข้างบนนี้เป็นอารัมภบทจดหมายของ “แจ๋ว” สตรีสาวชาวเมืองแพร่ เธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอายุ 49 ปี สูง 150 ซม. หนัก 50 กก. แม้วัยเฉียดครึ่งศตวรรษ “แจ๋ว” ก็ยังสุขภาพแจ่มแจ๋ว ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี สามารถสู้งานหนักได้ทั้งงานหลวงงานราษฎร์ ไร้โรคร้ายประจำตัว

อุปนิสัยสาวใหญ่นิคเนม “แจ๋ว” คนนี้สุภาพ เรียบร้อย ซื่อสัตย์ ใจเย็น พูดจาไพเราะ เคารพ เหตุผล จิตใจโอบอ้อมอารี ดูแลคนที่อยู่ด้วยอย่างดี เอาใจทุกอย่าง อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแกมตลก

“แม้ดิฉันดีพร้อมดังสาธยายมา แต่ดิฉันเคราะห์ร้ายได้ผู้ชายเจ้าชู้อภิมหาเจ้าชู้เป็นคู่ครอง ทำอย่างไร ทุ่มเทให้เขาแค่ไหน ยิ่งให้อภัยเท่าไหร่กลับเหมือนยิ่งยุ ไม่ยอมละสันดานเจ้าชู้ ทัดทานอย่างไรก็เอาไม่อยู่ เลยสิ้นความอดทนตัดสินใจเลิกร้าง

“ยอมรับว่าชอกช้ำระกำใจ เสียใจอยู่หลายปี บัดนี้ปลงตกตัดหางปล่อยเขาเข้าป่ากามโลกีย์ไปแล้ว และหันมาเขียน จ.ม.ถึงคุณศิวะรมย์ค่ะ อ้อ... อยากแนบรูปถ่ายมาลงด้วย แต่ช่วงนี้ดิฉันไม่ได้ถ่ายรูปเลย จึงบอกเล่าได้เพียงว่าทรวดทรงองค์เอว รูปร่างหน้าตาดิฉันไม่ถึงขั้นขี้ริ้วขี้เหร่หรอก สวยพอประมาณและดูดีตามวัยค่ะ” แจ๋วเล่าแบบเปิดอกเผยใจ

สเปกบุรุษอัน “แจ๋ว” แม่ม่ายพลัดถิ่นถวิลหา ข้อแรกสำคัญสุดยอด... ต้องไม่เจ้าชู้ประตูดินเห็นผู้หญิงเป็นตาลุกวาว เยี่ยงนี้จะตะเพิดไปให้ไกลล้านลี้ “แจ๋ว” ม่ายอาวเด็ดขาด

คุณสมบัติอื่นๆต้องจริงใจ คนภาคไหนก็ได้ อายุขอระหว่าง 50-55 ปี สุขภาพดีไม่มีโรค ประจำตัว ร่างกายแข็งแรง รักความสะอาด ไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่เข้าใกล้สิ่งเสพติด ไม่สูบบุหรี่ อาชีพสุจริต ฐานะเศรษฐกิจมั่นคง “นอกจากฐานะสามี ดิฉันใฝ่ฝันให้เขาพร้อมเป็นเพื่อนกัน เพราะดิฉันอยู่คนเดียว ลูกสองคนเติบโตเรียนจบมีงานทำกันหมดแล้วไม่ค่อยมีเวลามาอยู่เป็นเพื่อนดิฉันค่ะ”

เอ้า...ชายใดสนแม่ม่ายพลัดถิ่น รีบติดต่อผ่าน “ศิวะรมย์” คอลัมน์ “มาลัยเสี่ยงรัก” ทุกวัน.


ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก” OO จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 OO ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย OO จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น (แจ๋ว 3 พ.ค. 2558) OO ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด OO ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ OO

2 พ.ค. 2558 10:29 2 พ.ค. 2558 10:29 ไทยรัฐ