ข่าว
100 year

อย.ออกกฎกระทรวงคุมยาเสพติดฯ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 พ.ค. 2558 05:45 น.
SHARE

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากการที่ อย.ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดฉลากและเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือคำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ผลิต นำเข้า หรือส่งออก พ.ศ.2558 ขึ้น เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมานั้น ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต ผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต้องจัดให้มีฉลากแสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยเอกสารกำกับยาแยกออกจากฉลาก เว้นแต่กรณีผลิตเพื่อส่งออก ให้เอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษ เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า ทั้งนี้ฉลากและเอกสารกำกับดังกล่าว ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จก่อนจำหน่ายหรือส่งออก และต้องเป็นไปตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้กับ อย.เท่านั้น

“กฎกระทรวงฉบับนี้มีการปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับคำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่ต้องแสดงไว้ที่ฉลากหรือเอกสารกำกับให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่น ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ที่มีตัวยาโคเดอีน ผสมกับตัวยาพาราซีตามอล ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ เช่น ห้ามดื่มสุราหรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในระหว่างใช้ยานี้ หรือห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และมีข้อควรระวังการใช้เป็นพิเศษในสตรีมีครรภ์ สตรีระยะให้นมบุตรเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือโรคทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคอารมณ์ซึมเศร้า เป็นต้น” ดร.นพ.ปฐม กล่าว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

อย.กฎกระทรวงเอกสารกำกับยายาเสพติดความปลอดภัยผู้บริโภคเอกสารกำกับยาเสพติดให้โทษข่าวไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้