ข่าว

วิดีโอ

จวกปรับโครงสร้างพม.กระทบเงินกองทุนสตรี

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ว่า ได้รายงานและขอความช่วยเหลือจาก พล.ต.อ.อดุลย์ถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง พม.ที่ยุบสำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนใน กทม. 34 เขตในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ซึ่งสำนักดังกล่าวดูแลรับผิดชอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับสมาชิกใน กทม.ส่งผลให้ขณะนี้โครงการของสมาชิกที่เสนอขอรับการพิจารณาเงินจากกองทุนไปดำเนินการไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ทั้งที่ได้รับทราบว่ามีการโอนงบฯกองทุนที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลมาที่ พส.แล้ว นอกจากนี้เจ้าหน้าที่อัตราจ้างที่ดูแลเรื่องนี้ก็ไม่สามารถเบิกเงินเดือนได้ ทำให้เกิดความเดือดร้อน

นางประทีป กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ ได้เรียกผู้บริหารทั้ง พส.และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวหารือให้ได้ข้อสรุปการแก้ปัญหา ซึ่งระหว่างที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในของแต่ละกรมจะต้องมีกรมใดรับผิดชอบดำเนินการ และมอบหมายให้นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัด พม.เป็นผู้ประสานดูแล ล่าสุดทราบว่าได้สั่งการให้ พส.รับผิดชอบการเบิกจ่ายไปก่อน อย่างไรก็ตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนี้ได้มีการถ่ายโอนให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยดูแล โดยให้เบิกจ่ายงบผ่านแต่ละจังหวัด โดย กทม.นั้นความจริงต้องอยู่ในความดูแลของ กทม.แต่ กทม.อ้างถึงภารกิจที่มากจึงขอให้ พส.ช่วยดำเนินการชั่วคราว.

นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 2 พ.ค. 2558 01:16 2 พ.ค. 2558 01:16 ไทยรัฐ