ข่าว
100 year

มูลนิธิข้าวไทยฯ-สนช.ผลักดันสร้างนวัตกรรม “ข้าว”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 พ.ค. 2558 05:15 น.
SHARE

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีมหามงคลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา มูลนิธิข้าวไทยฯ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงร่วมเฉลิมพระเกียรติ ผ่านการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ผลงาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า สนช. ได้ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าวมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ และการใช้นโยบายนวัตกรรมข้าวไทยในเชิงรุกผ่านการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมของ สนช. เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมข้าวในเชิงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปข้าวไทย จะไม่ใช่เพียงสินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่จะเป็นสินค้าเฉพาะที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมาก และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในระยะเวลากว่า 10 ปี สนช. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่ทำนวัตกรรมจากข้าวไปแล้ว จำนวนมากกว่า 40 โครงการ มูลค่าการสนับสนุนประมาณ 50 ล้านบาท ก่อให้เกิดการลงทุนรวม 340 ล้านบาท.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิข้าวไทยนวัตกรรมข้าวสุเมธ ตันติเวชกุลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558สมเจตน์ ทิณพงษ์อุตสาหกรรมข้าวข่าวไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้