วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แม่บ้าน มท.ลุยใต้เก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้การทำงาน

แม่บ้าน มท.ลุยใต้เก็บข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้การทำงาน

  • Share:

แม่บ้านมหาดไทยยกคณะบุกพื้นที่ภาคใต้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปปรับใช้การทำงาน...

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.58 ที่โรงแรม BP สมิหลา บีช จ.สงขลา นางอัจฉรา สงวนพงศ์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ "แม่บ้านมหาดไทยสัญจร : ดอกแก้วร้อยดวงใจสู่แดนใต้" โดยมี น.ส.วันดี กุญชรยาคง จุบเจริญ ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดชัยนาท รวมถึงอุปนายกสมาคมฯ ประธานแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดต่างๆ และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

นางอัจฉรา กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อนำคณะสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ ความคิดเห็นต่างๆ พร้อมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ทุกสถานการณ์ นอกนั้นได้ร่วมสัมผัสวิถีการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานของแม่บ้านมหาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เข้าถึงตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงเพื่อให้พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละภูมิภาคมีความเจริญก้าวหน้า 

สำหรับกิจกรรมที่สมาคมฯได้ร่วมกันทำประกอบด้วย การบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ "สมาธิบำบัด SKT" โดย รศ.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   การบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทไทย มารยาทสากลในการเข้าสังคม" โดย อ.ประณม ถาวรเวช จากสถาบันจอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ หลังจากนั้นคณะสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยเดินทางไปมอบอุปกรณ์ของใช้ให้กับเด็กพิเศษ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอทอปในพื้นที่.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้