วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมข้าราชการ 02/05/58

มุมข้าราชการ 02/05/58

โดย ซี.12
2 พ.ค. 2558 05:01 น.
  • Share:

ยังมีเรื่องติดพันกับบทบัญญัติใน ร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากพยายามเสาะหาของดีๆในนั้นมาให้กำลังใจกัน 3-4 วัน แต่ก็ยังมีเรื่องราวรายหนึ่งซึ่งผู้คนในสังคมตั้งข้อกังขาว่าทำไมจึงต้องเลือกสรรถ้อยคำที่กล่าวขานถึงสิ่งที่มีความหมายถึง ประชาชน อย่างมากมายหลายสถานกันนักหนา...

พลิกดูผ่านๆในตัว ร่างรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวคาดเดาเอาว่าน่าจะมีสัก สี่ซ้าห้าคำ แต่พออ่านทบทวนดูจนครบ 315 มาตราก็พบว่ามีมากมายจริงๆลองไล่เรียงดูตามลำดับ เริ่มต้นในมาตรา 3 มาตรา 5 ใช้คำว่า ปวงชนชาวไทย นั่นหนึ่งล่ะ...

คำต่อมาในมาตรา 4 คือ มนุษย์ และ บุคคล อยู่ในถ้อยคำที่ว่า ศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ บุคคล พอมาตรา 12 ใช้คำว่า คน ส่วนคำว่า ประชาชน มาโผล่ในมาตรา 15 และ 21 พอถึงมาตรา 26 เพิ่มเป็น ประชาชนชาวไทย...

คำว่า พลเมือง ก็เริ่มในมาตรา 26 และมาตราต่อไปอีกมากมายมหาศาลไม่รู้ว่า ประชาชน เป็น พลเมือง หรือไม่ และ พลเมือง เป็น ประชาชน หรือไม่ขี้เกียจคิดตาม...

แล้วมีคำว่า มนุษยชน เป็นหัวข้อในตอนที่ 2 ของบทบัญญัติที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เยาวชน ในมาตรา 44 และ มวลชน ในมาตรา 48 ประกอบอยู่ในคำว่า สื่อมวลชน...

มาตรา 48 เดียวกันนี้เริ่มใช้คำว่า เอกชน แล้วมีคำว่า ชุมชน ใน มาตรา 64 ขยายคำเป็น ชุมชนท้องถิ่น ในมาตรา 83 โดยมาตรา 70 มีคำว่า นิติบุคคล แล้ว มาตรา 70 ระบุถึง คนในชาติ แต่มาตรา 83 มีคำเก๋ว่า ชนพื้นเมือง และ ชนชาติพันธุ์ ประกอบในบทบัญญัติที่ระบุให้รัฐต้องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น...

มีอยู่คำหนึ่งซึ่งทีแรกหาไม่เจอแต่พอพลิกไปพลิกมา 2-3 ตลบก็พบว่าซ่อนตัวอยู่ในคำอื่นคือคำว่า ชาวบ้าน ที่อยู่ใน ปราชญ์ชาวบ้าน ของมาตรา 121 ที่ว่าด้วยการได้มาของสมาชิกวุฒิสภา คำสุดท้ายคือ ประชาสังคม ในมาตรา 290 ส่วนที่ว่าด้วยการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม...

อย่างไรก็ตามมีประเด็นที่ต้องยกย่องชมเชย คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อยู่อีกประเด็นหนึ่งนั่นคือการที่ยกบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆในส่วนที่เกี่ยวกับ อัยการ ในประเด็นที่ว่า ข้าราชการอัยการ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ใดใน รัฐวิสาหกิจ หรือ กิจการอื่นของรัฐ ในทำนองเดียวกัน ฯลฯ มาไว้ในมาตรา 228 โดยคราวนี้ไม่มีคำว่า เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ ที่เคยห้อยไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 อันเป็นผลให้บทบัญญัติดังกล่าวไม่เคยมีผลในทางปฏิบัติเพราะ ก.อ. ใช้ ข้อยกเว้น เปิดไฟเขียวให้ อัยการ ไปเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้สบายใจเฉิบมาตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา บัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกันอย่างจริงจังเสียที ประเด็นนี้อย่าปล่อยให้อิทธิพลอันใดมาบีบบังคับให้เติมข้อยกเว้นเข้าไปอีกล่ะ โกรธจริงๆนะเอ้า ...

แจ้งข่าวคราวการฝึกอบรมกันเล็กน้อย มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ในวันที่ 9-10 และ 15-17 พฤษภาคม ข้าราชการผู้สนใจติดต่อสมัครด่วน สอบถามรายละเอียดที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2547-1799 สำหรับหลักสูตรอื่นค่อยแนะนำอีกครั้ง...

ชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม แจ้งการจัดสร้าง พระกันทรวิชัย รุ่นพิเศษ ฉลอง 150 ปีมหาสารคาม ข้าราชการและประชาชนผู้สนใจติดต่อสั่งจองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข 0-4377-7356 ได้ตั้งแต่บัดนี้...

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้