ข่าว

วิดีโอ

“วีระ”หาแนวร่วมปลุกใจใส่ผ้าไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้มีการหารือเรื่องการส่งเสริมและเชิญชวนให้คนไทยแต่งผ้าไทย หรือว่าผ้าพื้นถิ่น เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจสวมใส่ผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะให้ วธ.ขยายพื้นที่รณรงค์การแต่งผ้าไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมแต่งผ้าไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม กวช. พิจารณารวมถึงร่วมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในเบื้องต้น วธ.ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงภาคเอกชน เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้คนไทย ข้าราชการและพนักงานบริษัทเอกชนสวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นถิ่นไปทำงานหรือว่าร่วมกิจกรรมต่างๆ 1-2 วันต่อสัปดาห์ และรณรงค์ให้ข้าราชการสังกัด วธ. แต่งผ้าไทยเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้ยังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศึกษาเรื่องมาตรการจูงใจให้คนไทยนิยมแต่งผ้าไทย อาทิ ผู้แต่งผ้าไทยหรือว่าผ้าพื้นถิ่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เข้าชมโบราณสถานฟรี เป็นต้น.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ได้มีการหารือเรื่องการส่งเสริมและเชิญชวนให้คนไทยแต่งผ้าไทย หรือว่าผ้าพื้นถิ่น ... 1 พ.ค. 2558 02:00 1 พ.ค. 2558 02:00 ไทยรัฐ