วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ออกคำสั่งคสช.ฉบับ 10 ตั้งศูนย์แก้ทำประมงผิดกฎหมาย

บิ๊กตู่ ออกคำสั่ง คสช.ฉบับ 10 ใช้ ม.44 ตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” หลังไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เรื่องการทำประมงไม่เช่นนั้นอาจกระทบส่งออกสัตว์น้ำ  

วันที่ 29 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 10/2558 ดังกล่าวมีทั้งหมด 23 ข้อ โดยมีเนื่อหาตอนหนึ่ง ว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับคำเตือนจากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ มาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง การประมงผิดกฎหมาย หากไม่ดำเนินการภายใน 6 เดือน อาจมีผลกระทบกับการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ของประเทศไทย จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 44 ของ รธน.ชั่วคราว หัวหน้าคสช. จึงมีคำสั่ง ให้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) เป็นศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับนายกฯ โดยมี ผบ.ทร.เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ และให้เริ่มปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2558

โดยให้ศูนย์ดังกล่าว กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา รวมถึงดําเนินงานทําความเข้าใจกับสหภาพยุโรป ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล และให้รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้า คสช.ทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสหภาพยุโรปได้ยกเลิกประกาศเตือนประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการเรือประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป หรือตามขนาดที่ ศปมผ. ประกาศกำหนด ต้องดำเนินการ จัดทำสมุดบันทึกการทำประมง ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ห้ามเรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศ และในทะเลหลวง เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจาก ศปมผ. ทั้งนี้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ลิงก์ http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

บิ๊กตู่ ออกคำสั่ง คสช.ฉบับ 10 ใช้ ม.44 ตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” หลังไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เรื่องการทำประมงไม่เช่นนั้นอาจกระทบส่งออกสัตว์น้ำ 29 เม.ย. 2558 22:47 29 เม.ย. 2558 23:23 ไทยรัฐ