วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ออกคำสั่งคสช.ฉบับ 10 ตั้งศูนย์แก้ทำประมงผิดกฎหมาย

บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 ออกคำสั่งคสช.ฉบับ 10 ตั้งศูนย์แก้ทำประมงผิดกฎหมาย

  • Share:

บิ๊กตู่ ออกคำสั่ง คสช.ฉบับ 10 ใช้ ม.44 ตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” หลังไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เรื่องการทำประมงไม่เช่นนั้นอาจกระทบส่งออกสัตว์น้ำ  

วันที่ 29 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

ทั้งนี้ คำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 10/2558 ดังกล่าวมีทั้งหมด 23 ข้อ โดยมีเนื่อหาตอนหนึ่ง ว่า จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับคำเตือนจากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ มาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง การประมงผิดกฎหมาย หากไม่ดำเนินการภายใน 6 เดือน อาจมีผลกระทบกับการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ของประเทศไทย จึงอาศัยอำนาจตาม ม. 44 ของ รธน.ชั่วคราว หัวหน้าคสช. จึงมีคำสั่ง ให้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) เป็นศูนย์เฉพาะกิจ ขึ้นตรงกับนายกฯ โดยมี ผบ.ทร.เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ และให้เริ่มปฏิบัติตามคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2558

โดยให้ศูนย์ดังกล่าว กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา รวมถึงดําเนินงานทําความเข้าใจกับสหภาพยุโรป ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายให้เป็นมาตรฐานสากล และให้รายงานผลการปฏิบัติให้หัวหน้า คสช.ทราบอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสหภาพยุโรปได้ยกเลิกประกาศเตือนประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการเรือประมง ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป หรือตามขนาดที่ ศปมผ. ประกาศกำหนด ต้องดำเนินการ จัดทำสมุดบันทึกการทำประมง ติดตั้งระบบติดตามเรือประมง ห้ามเรือประมงออกไปทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศ และในทะเลหลวง เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจาก ศปมผ. ทั้งนี้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ลิงก์ http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้