วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมศ.เปิดรายชื่อ 10 จว.สถานศึกษาประเมินแล้วคุณภาพดีมาก

สมศ.เปิดรายชื่อ 10 จว.สถานศึกษาประเมินแล้วคุณภาพดีมาก

  • Share:

สมศ.เผยผลการประเมินสถานศึกษาคุณภาพ เสนอรัฐบาลในการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ สู่การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยกรุงเทพมหานครนำโด่งเป็นอันดับ 1...

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2558 ศาสตราจารย์ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กล่าวว่า จากผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้ง 3 รอบระยะเวลา 15 ปี มีจำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินดีมากทั้ง 3 รอบ จำนวน 354 แห่ง จากทั้งหมด 31,797 แห่งทั่วประเทศ โดยมีจังหวัดที่มีร้อยละของสถานศึกษา ที่ได้ที่ได้รับการประเมินมาทั้ง 3 รอบ 10 จังหวัดแรก ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 8.80
2.นนทบุรี ร้อยละ 7.39
3.ภูเก็ต ร้อยละ 4.48
4.สมุทรปราการ ร้อยละ 4.39
5.นครปฐม ร้อยละ 4.19
6.ปทุมธานี ร้อยละ 3.60
7.ร้อยเอ็ด ร้อยละ 3.07
8.ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 2.69
9.มหาสารคาม ร้อยละ 2.48
10.ยโสธร ร้อยละ 2.45

จากผลการประเมินสามารถสรุปได้ว่า เกิดมาจากการตื่นตัวและการให้ความสำคัญในการประเมินของผู้บริหาร ด้วยการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนสถานศึกษา โดยมีการนำผลประเมินรอบที่ 1 และ 2 มาปรับใช้อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้นไป


สำหรับการประเมินรอบ 4 ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่าง ปี 2559 ถึง 2563 จะนำระบบการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดทั่งในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งอาชีวศึกษาและอุมดมศึกษา นำสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้