วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เปิดประชุมเอกอัครราชทูต-กงสุลใหญ่ทั่วโลก

นายกฯ เปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก พร้อมเตรียมมอบนโยบายทูตไทยทั่วโลก

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2558 พร้อมมอบนโยบายแก่คณะทูตไทย ที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีประเด็นสำคัญ อาทิ การดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ กระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญ ความคืบหน้าการดำเนินการตามโรดแม็ปของ คสช. เพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและนำไปสู่การเลือกตั้ง เพื่อให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย นำไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ พร้อมกับสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ รวมถึงให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ชี้แจงกับนานาประเทศ

นอกจากนี้ ก็จะมีรัฐมนตรีจากหลายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ มาร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-1 พ.ค.นี้ กระทรวงการต่างประเทศ จะมีการประชุมเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สำหรับกำหนดการประชุมดังกล่าวได้เลื่อนมาจากที่เคยกำหนดไว้ในช่วงปลายปี 2557 เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การเมืองในประเทศ อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มีการจัดระบบในการทำงาน พร้อมกับหารืองานด้านยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากได้รับนโยบายและแนวทางจากนายกรัฐมนตรี

นายกฯ เปิดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก พร้อมเตรียมมอบนโยบายทูตไทยทั่วโลก 29 เม.ย. 2558 13:32 29 เม.ย. 2558 13:57 ไทยรัฐ