วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชัยนาทคุมเข้มจราจร อำนวยความสะดวก ช่วงวันหยุด 2-5 พ.ค. นี้

ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน (2-5 พ.ค.58) ขนส่งจังหวัดชัยนาท ออกเข้มงวดด้านจราจร ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ภายใต้แนวคิด "ช้าลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย" หากพบเห็นผู้กระทำผิดกฎจราจร จะลงโทษสถานหนัก...

วันที่ 29 เม.ย.2558 นายมโนท ชาญวัฒนศิลป์ ขนส่งจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน ระหว่างวันที่ 2-5 พ.ค. 58 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท จะดำเนินการเข้มงวดกวดขันในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ ถนนสายหลักและสายรอง โดยมีการตรวจความพร้อมของรถและความพร้อมของพนักงานขับรถ เช่น ตรวจสภาพเครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ตรวจการมีใบอนุญาตขับรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจสมุดประจำรถ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาในการขับรถ ซึ่งกำหนดให้พนักงานขับรถ ที่ขับรถติดต่อกัน 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว ต้องเปลี่ยนคนขับทันที

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและช่วยกันลดอุบัติเหตุ จากการใช้รถใช้ถนน ใคร่ขอให้ผู้ขับรถทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องใช้ความเร็วไม่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ภายใต้แนวคิด "ช้าลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย" พร้อมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจจับความเร็วอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษในสถานหนัก

ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท ยังได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (เฉพาะกิจ) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาท เพื่อบริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและคอยให้ความช่วยเหลือ พร้อมอำนวยความสะดวก ตลอดจนให้คำแนะนำการเดินทางแก่ประชาชน ฉะนั้น หากผู้ใดเห็นรถโดยสารสาธารณะใช้ความเร็วสูง ขับขี่ไม่ปลอดภัย บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง เรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาที่กำหนด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถร้องเรียน ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน (2-5 พ.ค. 58) ขนส่งจังหวัดชัยนาท ออกเข้มงวดด้านจราจร ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ภายใต้แนวคิด "ช้าลงอีกนิด ชีวิตปลอดภัย" หากพบเห็นผู้กระทำผิดกฎจราจร จะลงโทษสถานหนัก... 29 เม.ย. 2558 10:18 29 เม.ย. 2558 17:22 ไทยรัฐ