วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลำเลียง

เจ้าหน้าที่ทหารไทยช่วยกันลำเลียงสิ่งของลงจากเครื่องบิน C130 ที่นำกำลังพล รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดิน ไหวที่เนปาล ออกจากเครื่องบินหลังเดินทางไปถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาลแล้ว เมื่อบ่ายวันที่ 28 เม.ย.

29 เม.ย. 2558 01:17 29 เม.ย. 2558 02:22 ไทยรัฐ