วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชะลอบรรจุ ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา

ชะลอบรรจุ ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา

  • Share:

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ออกมายอมรับความผิดพลาดการออกข้อสอบในการสอบคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับผู้บริหาร สพฐ.และ มศว ได้ข้อสรุปว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของบุคคลไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ สพฐ.จะมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขตที่จัดสอบให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้ง ผอ.และรอง ผอ.สถานศึกษา ที่กำหนดไว้ในวันที่ 4 พ.ค.ไว้ก่อน เพื่อให้ มศว ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งเรื่องของข้อสอบและกระบวนการตรวจข้อสอบที่มีผู้สงสัย และให้ส่งเอกสารที่ถูกต้องที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมคะแนนกลับมายัง สพฐ.อีกครั้งในวันที่ 7 พ.ค.นี้ จากนั้น ผอ.เขตพื้นที่ฯจะรับคะแนนไปดำเนินการในวันที่ 8 พ.ค. หากผลคะแนนใหม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เสนอคณะอนุกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (อกคศ.) เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคำประกาศ เพิ่มเติมตามผลคะแนนใหม่

“ยืนยันว่า สพฐ.ไม่ได้สั่งโละบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่ได้ประกาศไป เพราะเชื่อว่าคะแนน ใหม่จะทำให้มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ได้รับการขึ้นบัญชีเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่มีผลให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ก่อนหน้านี้สอบตก เนื่องจากคะแนนผ่านเกณฑ์อยู่แล้ว แต่อาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลำดับที่ ซึ่งมีผลต่อการเลือกโรงเรียน การที่ให้ มศว กลับไปตรวจสอบและยืนยันกลับมาอีกครั้ง เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิธีการปกครอง พ.ศ.2539 คือ เมื่อเกิดความผิดพลาด ผู้ออกข้อสอบต้องไปตรวจสอบ และต้องตีความในทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบ ส่วนความรับผิดชอบของ มศว เบื้องต้นคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดสอบแน่ ทั้งนี้จะหารือว่า มศว จะรับผิดชอบอย่างไรบ้าง” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้