วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลดล็อกประทานบัตรเหมืองทองคืบหน้า กพร.ระดมความเห็นถกผู้มีส่วนได้เสีย!

นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการออกประทานบัตรเหมืองทองคำ ว่า กพร.อยู่ระหว่างเตรียมเปิดเวทีหารือกับภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งการเปิดเวทีหารือรอบนี้ถือเป็นรอบที่ 3 แล้ว โดยก่อนหน้านี้ กพร.ได้มีการประชุมร่วมกับนักวิชาการแล้วหนึ่งครั้ง และประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่ได้รับประทานบัตรก่อนหน้านี้อีกหนึ่งครั้ง

“ทั้งนี้ การประชุม 25 ครั้งที่ผ่านมา กพร. และฝ่ายวิชาการมีความเห็นว่า ผู้ประกอบการเหมืองทองคำต้องตั้งโรงสกัดแร่ให้บริสุทธิ์ (โรงรีไฟน์) แร่ของตัวเอง เพื่อลดต้นทุนในการส่งแร่ไปสกัดยังโรงงานต่างประเทศ นอกจากนี้ กรณีที่อายุประทานบัตรหรืออาชญาบัตรพิเศษของผู้ประกอบการในพื้นที่เดิมหมดลง กพร.มีแนวคิดให้ผู้สนใจลงทุนทั้งรายเดิมและรายใหม่ต้องประมูลก่อนเข้าไปสำรวจหรือขุดเจาะแร่ในพื้นที่ และมีผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งการหารือทั้ง 3 ครั้งนี้ต้องนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์คุ้มค่าทั้งรัฐและผู้ประกอบการ ขณะเดียวกัน ต้องมีมาตรการเยียวยาชาวบ้านที่เพิ่มขึ้นด้วย”

นายสุรพงษ์กล่าวว่า หากมีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือจะเสนอต่อนายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม ให้พิจารณา จากนั้นก็จะเสนอให้ ครม.ให้เป็นผู้ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การเตรียมออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องดังกล่าว เป็นผลมาจาก ครม.เมื่อปี 2552 ได้มีมติระงับการออกอาชญาบัตรพิเศษและประทานบัตรการทำเหมืองทองคำ เนื่องจากผลประโยชน์ตอบแทนที่รัฐบาลจะได้รับ น้อยเกินไป รวมทั้งยังมีระบบการจัดการเหมืองทองคำที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปปรับหลักเกณฑ์การให้อาชญาบัตรพิเศษใหม่ มั่นใจว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการและ ครม.อนุมัติให้เปิดประทานบัตรได้อีกครั้งในรัฐบาลชุดปัจจุบัน.

นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการออกประทานบัตรเหมืองทองคำ ว่า... 29 เม.ย. 2558 00:09 29 เม.ย. 2558 00:09 ไทยรัฐ