วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รับประกันภัยนาปีเร็วขึ้น

รับประกันภัยนาปีเร็วขึ้น

  • Share:

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 โดยปรับระยะเวลาทำโครงการให้เร็วขึ้นจากเดิมที่เปิดรับประกันภัยหลังฤดูกาลเพาะปลูกข้าว คือเริ่มตั้งต้นในเดือน ก.ค. ก.ย. และ มิ.ย. มาตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2554-2557 ทำให้เกษตรกรบางกลุ่มเข้าร่วมโครงการไม่ได้ เพราะเงื่อนไขของกรมธรรม์ระบุให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเริ่มเพาะปลูกไปแล้วไม่เกิน 45 วัน จากวันเพาะปลูกวันแรก แต่ความเป็นจริงเกษตรกรส่วนใหญ่จะเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่เดือน พ.ค. จึงได้ปรับโครงการใหม่ให้ทำได้ก่อนถึงฤดูกาลเพาะปลูก โดยให้ใช้แนวทางเดิมกับที่ได้ทำโครงการในปีการผลิต 2557

สำหรับโครงการดังกล่าว กำหนดให้คุ้มครองภัย 7 ประเภท คือ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกเข้าร่วมโครงการ 1.5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 800,000 ไร่ มีอัตราค่าสินไหมทดแทน 1,111 บาทต่อไร่ สำหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย และวงเงินคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนหนึ่งตั้งแต่ไร่ละ 60-100 บาท ตามความเสี่ยง ส่วนรัฐ จะอุดหนุนตั้งแต่ไร่ละ 64.12-383.64 บาท ซึ่งปี 2558 รัฐจะใช้งบประมาณ 476.4 ล้านบาท เพื่ออุดหนุน และได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.แล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้