วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กม.ทางทะเลและชายฝั่งบังคับใช้แล้ว

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ได้ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นกฎหมายคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฉบับแรกของประเทศไทย และจากนี้ ทช. จะเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ และคณะกรรมการ ระดับจังหวัด ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากภาคประชาชน หรือชุมชน ชายฝั่ง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง

รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ชัดเจน และให้เจ้าหน้าที่ ทช.มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่ทำให้ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และเข้าขั้นวิกฤติ โดยมีบทกำหนดโทษที่สูงขึ้น จากกฎหมายที่มีอยู่ เช่น หากพบมีบุคคลทำให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเกิดความเสียหาย จะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และหากพบทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเข้าขั้นวิกฤติ จะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท เป็นต้น.

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ได้ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน... 28 เม.ย. 2558 23:57 29 เม.ย. 2558 00:04 ไทยรัฐ