วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เทียนฉาย เผย เริ่มมีวงพนันเดิมพัน เห็นชอบร่าง รธน.แล้ว

เทียนฉาย เผย เริ่มมีวงพนันเดิมพัน เห็นชอบร่าง รธน.แล้ว

  • Share:

วงเสวนาการเมือง ปธ.สปช.เผย เริ่มมีเดิมพัน เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่าง รธน.ใหม่แล้ว หลังถูกคาดว่า ยังไม่เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ขณะ ปธ.ยกร่าง รธน. แจ้ง สปช.ต้องชี้ชะตา โหวตรับร่าง รธน.หรือไม่ 6 ส.ค.นี้ 

วันที่ 28 เม.ย. 58 การประชุมวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง "จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" โดยนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางของสภาปฏิรูป ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ" โดยระบุว่า หลังจากนี้ 30 วัน ให้คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และ สปช. จำนวน 8 ญัตติ ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยจากนั้นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขให้เสร็จก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม จากนั้น สปช.ต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่ ใน 10 วัน ถ้าลงมติไม่เห็นชอบให้สิ้นสุดลงวันลงมติไม่เห็นชอบทั้ง สปช. และคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ คสช.สรรหา สปช. และคณะกรรมาธิการชุดใหม่ ซึ่งไม่ใช่คนเดิม

จึงคาดหมายว่า พิมพ์เขียวที่ออกมาจะยังไม่เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง และในวงการพนันมีการพนันว่า จะเห็นชอบหรือไม่ ทั้งที่ยังร่างไม่เสร็จ โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ขาดสนิทจาก สปช. ส่วนข้อสังเกตในทิศทางของ สปช. ต่อการยกร่างฯ เมื่อเริ่มต้น สปช.ให้รวมความคิดเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการได้ความเห็นจากหลายแหล่งการให้ข้อมูลจากประชาชนและรับฟังความเห็นประชาชน โดย สปช.นำความคิดไปเผยแพร่และฟังความเห็นประชาชน ทั้งประเด็นปากท้อง ปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญ

นายเทียนฉาย ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ สปช.มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ข้อคิดตรงกัน 250 คน โดยประเด็นการปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญให้มองประเทศไทยพรุ่งนี้ ไม่ใช่มองวันนี้ ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ประเทศไทยขึ้น โดยการประชุมเชิงปฏิบัติทำให้เอาใจใส่ประเทศไทยวันข้างหน้า เช่น ประเด็นน่ากลัวมากใน 65 ล้านคน อีกไม่เกิน 10 ปี จะเห็นคนอายุ 60 ปีมากขึ้น คนทำงานลดลงเพราะคนเปลี่ยนไป ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญต้องมองอนาคตด้วย

ส่วนวาระปฏิรูป 36 วาระ ของ สปช. มีวาระพัฒนา 7 วาระ โดย สปช. ได้คิดประเด็นกลุ่มใหญ่ คือ การปฏิรูปที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงปกติ คือเปลี่ยนระบบโครงสร้างและวิธีคิด แต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดระบบและโครงสร้าง โดยมี 70 ประเด็น ที่จะต้องทำโดยเฉพาะปฏิรูปตำรวจจะทำเมื่อไร เพราะถ้าทำไม่เสร็จ รัฐธรรมนูญก็จะต้องทำการปฏิรูปต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เสียของ ทำให้เกิดคำถามว่า สืบทอดอำนาจหรือไม่ ยืนยัน เป็นการสืบทอดงานไม่ใช่สืบทอดอำนาจ ร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องมีภาคเฉพาะเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ขณะที่ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลกระทบอย่างไร" โดยระบุว่า ขั้นตอนต่อไปในวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเสร็จแล้ว และจัดทำให้เสร็จส่งให้ สปช. อย่างช้าภายในวันที่ 23 กรกฎาคม เมื่อส่งร่างสุดท้ายแล้ว สปช.ต้องลงมติชี้ชะตาร่างรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 6 สิงหาคม จากนั้นใน 30 วัน จะต้องให้เขียนรัฐธรรมนูญลงในสมุดไทย เพื่อให้ประธาน สปช.นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากทรงลงพระปรมาภิไธย ในวันที่ 5 กันยายน คาดว่าการเลือกตั้งเกิดเดือนมีนาคม 2559 อย่างช้า โดยหากทำประชามติอาจเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปฏิรูป หลังรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นฉบับประชาชน ปี 2550 เป็นฉบับประชามติ โดยร่างรัฐธรรมนูญนี้ต้องแก้ความขัดแย้งโดยนำชาติสู่สันติสุข จึงเกิดคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ ถ้านำชาติสู่สันติสุขได้จะรักษาอาการไข้สำเร็จ โดยต้องเขียนเรื่องการปฏิรูปแลหน้าหรือสร้างสังคมที่เป็นธรรม และปัญหาการเมืองไทยในอดีตไม่สะอาดจึงต้องทำการเมืองไทยให้ใสสะอาด เมื่อนักการเมืองสร้างปัญหาก็ต้องให้พลเมืองเป็นใหญ่มีคุณภาพ ทำให้เจตนารมณ์สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ คือเปลี่ยนราษฎรให้เป็นพลเมือง โดยประชาชนทุกคนต้องเป็นพลเมืองด้วยการอบรมปลูกฝังให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่นี้และให้ปฏิรูปการศึกษาพัฒนาให้เป็นพลเมือง ดังนั้นรัฐธรรมนูญบังคับใช้ทุกหน่วยต้องสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่

ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญนี้ให้พลเมืองถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ถ้าประพฤติผิดกฎหมายอาญา ให้ไปคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรัฐสภา ถอดถอนเหมือนเดิม แต่ถ้านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส.และ ส.ว.กระทำผิดจริยธรรมชกกันในสภา ให้ส่งเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ไต่สวนถ้ามีมูลให้ส่งชื่อให้ กกต.ขึ้นบัญชี เพื่อให้การเลือกตั้งถัดไป ให้ประชาชนลงมติถอดถอนนักการเมือง ที่ประพฤติผิดจริยธรรมหรือไม่ โดยยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติต้องทำ แต่เป็นเรื่องต้องให้ คสช.ตัดสินใจ

คุณอาจสนใจข่าวนี้