วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทียนฉาย เผย เริ่มมีวงพนันเดิมพัน เห็นชอบร่าง รธน.แล้ว

วงเสวนาการเมือง ปธ.สปช.เผย เริ่มมีเดิมพัน เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่าง รธน.ใหม่แล้ว หลังถูกคาดว่า ยังไม่เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ขณะ ปธ.ยกร่าง รธน. แจ้ง สปช.ต้องชี้ชะตา โหวตรับร่าง รธน.หรือไม่ 6 ส.ค.นี้ 

วันที่ 28 เม.ย. 58 การประชุมวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง "จุดเปลี่ยนท้องถิ่นไทยกับการปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่" โดยนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. บรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางของสภาปฏิรูป ในการยกร่างรัฐธรรมนูญ" โดยระบุว่า หลังจากนี้ 30 วัน ให้คณะรัฐมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และ สปช. จำนวน 8 ญัตติ ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยจากนั้นคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขให้เสร็จก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม จากนั้น สปช.ต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่ ใน 10 วัน ถ้าลงมติไม่เห็นชอบให้สิ้นสุดลงวันลงมติไม่เห็นชอบทั้ง สปช. และคณะกรรมาธิการ เพื่อให้ คสช.สรรหา สปช. และคณะกรรมาธิการชุดใหม่ ซึ่งไม่ใช่คนเดิม

จึงคาดหมายว่า พิมพ์เขียวที่ออกมาจะยังไม่เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง และในวงการพนันมีการพนันว่า จะเห็นชอบหรือไม่ ทั้งที่ยังร่างไม่เสร็จ โดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ได้ขาดสนิทจาก สปช. ส่วนข้อสังเกตในทิศทางของ สปช. ต่อการยกร่างฯ เมื่อเริ่มต้น สปช.ให้รวมความคิดเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ โดยคณะกรรมาธิการได้ความเห็นจากหลายแหล่งการให้ข้อมูลจากประชาชนและรับฟังความเห็นประชาชน โดย สปช.นำความคิดไปเผยแพร่และฟังความเห็นประชาชน ทั้งประเด็นปากท้อง ปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญ

นายเทียนฉาย ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ สปช.มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ข้อคิดตรงกัน 250 คน โดยประเด็นการปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญให้มองประเทศไทยพรุ่งนี้ ไม่ใช่มองวันนี้ ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ประเทศไทยขึ้น โดยการประชุมเชิงปฏิบัติทำให้เอาใจใส่ประเทศไทยวันข้างหน้า เช่น ประเด็นน่ากลัวมากใน 65 ล้านคน อีกไม่เกิน 10 ปี จะเห็นคนอายุ 60 ปีมากขึ้น คนทำงานลดลงเพราะคนเปลี่ยนไป ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญต้องมองอนาคตด้วย

ส่วนวาระปฏิรูป 36 วาระ ของ สปช. มีวาระพัฒนา 7 วาระ โดย สปช. ได้คิดประเด็นกลุ่มใหญ่ คือ การปฏิรูปที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงปกติ คือเปลี่ยนระบบโครงสร้างและวิธีคิด แต่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดระบบและโครงสร้าง โดยมี 70 ประเด็น ที่จะต้องทำโดยเฉพาะปฏิรูปตำรวจจะทำเมื่อไร เพราะถ้าทำไม่เสร็จ รัฐธรรมนูญก็จะต้องทำการปฏิรูปต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เสียของ ทำให้เกิดคำถามว่า สืบทอดอำนาจหรือไม่ ยืนยัน เป็นการสืบทอดงานไม่ใช่สืบทอดอำนาจ ร่างรัฐธรรมนูญจึงต้องมีภาคเฉพาะเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ขณะที่ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลกระทบอย่างไร" โดยระบุว่า ขั้นตอนต่อไปในวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกเสร็จแล้ว และจัดทำให้เสร็จส่งให้ สปช. อย่างช้าภายในวันที่ 23 กรกฎาคม เมื่อส่งร่างสุดท้ายแล้ว สปช.ต้องลงมติชี้ชะตาร่างรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 6 สิงหาคม จากนั้นใน 30 วัน จะต้องให้เขียนรัฐธรรมนูญลงในสมุดไทย เพื่อให้ประธาน สปช.นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย หากทรงลงพระปรมาภิไธย ในวันที่ 5 กันยายน คาดว่าการเลือกตั้งเกิดเดือนมีนาคม 2559 อย่างช้า โดยหากทำประชามติอาจเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2559 โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับปฏิรูป หลังรัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นฉบับประชาชน ปี 2550 เป็นฉบับประชามติ โดยร่างรัฐธรรมนูญนี้ต้องแก้ความขัดแย้งโดยนำชาติสู่สันติสุข จึงเกิดคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาติ ถ้านำชาติสู่สันติสุขได้จะรักษาอาการไข้สำเร็จ โดยต้องเขียนเรื่องการปฏิรูปแลหน้าหรือสร้างสังคมที่เป็นธรรม และปัญหาการเมืองไทยในอดีตไม่สะอาดจึงต้องทำการเมืองไทยให้ใสสะอาด เมื่อนักการเมืองสร้างปัญหาก็ต้องให้พลเมืองเป็นใหญ่มีคุณภาพ ทำให้เจตนารมณ์สร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ คือเปลี่ยนราษฎรให้เป็นพลเมือง โดยประชาชนทุกคนต้องเป็นพลเมืองด้วยการอบรมปลูกฝังให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่นี้และให้ปฏิรูปการศึกษาพัฒนาให้เป็นพลเมือง ดังนั้นรัฐธรรมนูญบังคับใช้ทุกหน่วยต้องสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่

ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญนี้ให้พลเมืองถอดถอนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ถ้าประพฤติผิดกฎหมายอาญา ให้ไปคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งรัฐสภา ถอดถอนเหมือนเดิม แต่ถ้านายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ส.ส.และ ส.ว.กระทำผิดจริยธรรมชกกันในสภา ให้ส่งเรื่องสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ไต่สวนถ้ามีมูลให้ส่งชื่อให้ กกต.ขึ้นบัญชี เพื่อให้การเลือกตั้งถัดไป ให้ประชาชนลงมติถอดถอนนักการเมือง ที่ประพฤติผิดจริยธรรมหรือไม่ โดยยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติต้องทำ แต่เป็นเรื่องต้องให้ คสช.ตัดสินใจ

วงเสวนาการเมือง ปธ.สปช.เผย เริ่มมีเดิมพัน เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ร่าง รธน.ใหม่แล้ว หลังถูกคาดว่า ยังไม่เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ขณะ ปธ.ยกร่าง รธน. แจ้ง สปช.ต้องชี้ชะตา โหวตรับร่าง รธน.หรือไม่ 6 ส.ค.นี้ 28 เม.ย. 2558 15:12 28 เม.ย. 2558 16:07 ไทยรัฐ