วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บวรศักดิ์ ชี้ ทำประชามติร่าง รธน.ต้องยืดเวลา คสช. ครม. อยู่ต่ออีกปี

บวรศักดิ์ ชี้ ทำประชามติร่าง รธน.ต้องยืดเวลา คสช. ครม. อยู่ต่ออีกปี

  • Share:

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ เห็นด้วย ร่าง รธน.ฉบับปฏิรูปฯ ควรทำประชามติ แต่หากจะทำประชามติ ต้องแก้ รธน.ชั่วคราว 2557 ยืดเวลาให้ คสช.-ครม. อยู่เพิ่มอีก 1 ปี  

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 28 เม.ย. 58 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร (กทม.) นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ บรรยายพิเศษหัวข้อ "รัฐธรรมนูญใหม่กับการกระจายอำนาจ" ให้กับนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ ตอนหนึ่งว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นในภาวะที่บ้านเมืองมีความวุ่นวายมาตั้งแต่ปี 2549 เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว

นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษก กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ไปรวบรวมตัวเลขความเสียหายที่เกิดจากความขัดแย้งว่าตลอด 8 ปีที่มีการชุมนุมประเภทที่พักค้างอ้างแรมในถนนรวมวันแล้ว 2 ปี มีคนตาย 100 กว่าคน บาดเจ็บ 3 พันกว่าคน ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ประมาณ 2 ล้านล้านบาท ฟังดูแล้วน่าตกใจ แต่ถึงอย่างไรสังคมทุกสังคมต้องผ่านความเจ็บปวดเช่นนี้ ก่อนที่จะมีเหตุการณ์วันที่ 22 พฤษภาคม ทาง กปปส. กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) แม้กระทั่งรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูป จึงได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาหนึ่งชุด ทำหน้าที่ปฏิรูปประเทศ แต่ว่าการปฏิรูปยังไม่ทันสำเร็จ ก็เกิดเหตุการณ์วันที่ 22 พฤษภาคม ขึ้นมาก่อน

นายบวรศักดิ์ กล่าวต่อว่า ความพยายามเกี่ยวกับการปฏิรูปมีมาก่อนหน้านี้โดยปี 2552 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้การประชุมเอเปก ต้องล่มสลาย เนื่องจากมีการชุมนุม เผา และยิงกัน ที่บริเวณแยกราชประสงค์ จึงทำให้รัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 2 ชุด เพื่อมาจัดทำข้อเสนอปฏิรูปประเทศ คือ ชุดของนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กับชุดของ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส รวมแล้วใช้เงินประมาณ 250 ล้านบาท แต่ว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลก็เอาขึ้นหิ้งไม่ได้ทำอะไรเลย พอยึดอำนาจครั้งนี้ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นความสำคัญที่จำเป็นต้องเขียนเรื่องปฏิรูป จึงตั้ง สปช.ขึ้นมาและกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) มาตรา 35 ว่า กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่ต้องปฏิรูปบ้านเมืองประมาณ 10 เรื่อง ถามว่า มีธงไว้ไหมตอบว่ามี เพราะถ้าไม่เขียนตามนั้นก็ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ยืนยันว่า ไม่มีพิมพ์เขียว พิมพ์ชมพู แน่นอน

ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำร่างแรกสำเร็จแล้ว แต่เป็นร่างแรกที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ส่วนร่างสุดท้ายที่แก้ไขไม่ได้ คือ ต้องเสร็จภายในวันที่ 23 กรกฎาคม เสร็จก่อนได้แต่ถ้าเสร็จหลังจากวันนั้น ทาง กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ถูกยุบเลย ดังนั้นวันที่ 23 กรกฎาคม จึงเป็นเส้นตายที่ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ต้องเสนอร่างรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557 ยังเขียนมัดไว้ในมาตรา 36 ว่า สปช.ต้องลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบทั้งฉบับ จะแก้ไขเพิ่มเติมอีกไม่ได้เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด โดย กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ต้องเห็นชอบด้วย หรือ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญเห็นว่า ควรต้องแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ถามว่า เราให้เวลา สปช. 15 วัน มานั่งอภิปรายกันอีกหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ เพราะประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น พลิกดูรัฐธรรมนูญปี 2517 2521 2534 2540 2550 เขียนตรงกันทุกฉบับว่า เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จในวาระ 2 แล้วให้ทิ้งไว้ 15 วัน เพื่อจะได้ใช้เวลาในการปรึกษากันอย่างรอบคอบก่อนลงมติในวาระ 3 ดังนั้น 15 วัน ที่กำหนดให้ สปช.นั่งคิดนอนคิดปรึกษาหารือว่า จะเอาหรือไม่เอาร่างนี้ ไม่มีการประชุมเพื่อรับฟังความเห็น หรืออภิปรายกันอีกแล้ว

"การที่สมาชิก สปช.บางคนออกมาระบุผ่านสื่อ เป็นความเข้าใจของท่านที่ไม่ได้ดูรัฐธรรมนูญประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เมื่อกำหนดให้วันที่ 23 กรกฎาคม ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จ 15 วัน นับจากนั้นคือ วันที่ 6 สิงหาคม สปช.ต้องลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ตายตกตามกันไป เริ่มต้นกันใหม่ ตั้ง สปช.และ กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งหมด ส่วน คสช.และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็อยู่ต่อไปอีกหนึ่งปี แต่ถ้า สปช.ลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ภายในวันที่ 4 กันยายน หากไม่มีการทำประชามติ การเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นประมาณปลายกุมภาพันธ์ หรือต้นมีนาคม 2559 "นายบวรศักดิ์ กล่าวและว่า ถ้าหากมีเสียงเรียกร้องให้จัดทำประชามติ คสช. ครม.ต้องเห็นชอบ และแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557 ก่อนวันที่ 6 สิงหาคม ถ้าแก้หลังวันที่ 6 สิงหาคม ก็จะวุ่นวาย เมื่อมีการทำประชามติก็บวกเวลาต่อไปอีก 3 เดือน ดังนั้นการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม 2559 ทั้งหมดนี้ไม่ใช่โรดแม็ปของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่เป็นโรดแม็ปของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว ) 2557 อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะทำประชามติหรือไม่ยังไม่แน่ แต่ส่วนตัวเห็นว่าต้องทำ และเชื่อว่านายกฯ ก็อยากจะทำ

นายบวรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปี 2540 เรามีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2550 มีรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ และฉบับนี้เป็นฉบับปฏิรูป จึงไม่แปลกใจที่จะมีการวิจารณ์ โดยเฉพาะนักการเมืองที่ออกมาวิจารณ์ระบบเลือกตั้ง เพราะเขากลัวประเด็นกลุ่มการเมืองว่า คนของเขาจะแยกไปตั้งกลุ่มมาแข่งกับเขา และกลัวระบบบัญชีรายชื่อ ที่เป็นแบบโอเพ่นลิสต์ ให้ประชาชนจัดลำดับได้เอง ส่วนที่บอกว่า ทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ ที่จริงต้องพูดต่อว่าทำให้ประชาชนเข้มแข็งขึ้น สิ่งที่นักการเมืองกลัวจริงๆ คือ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การฏิรูปแห่งชาติ สมัชชาพลเมือง รวมถึงหมวดปฏิรูปทั้งหมด เพราะเขาต้องปฏิบัติตาม ซึ่งสิ่งที่เรากำลังปฏิรูปสวนทางกับที่เขาอยากทำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้