วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ศิริราชฯรณรงค์เดินเพื่อสุขภาพเฉลี่ยวันละ 9,900 ก้าว เชิญชวนสะสมก้าวเดิน เปลี่ยนเป็นเงินบริจาคเพื่อชุมชน

ครบรอบ 3 ปี ในการสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงานฉลองความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ 4  ด้วยการชูแคมเปญ “Give To Live : มีชีวิตเพื่อให้ ...ให้เพื่อชีวิต” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผอ.รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาเรามีความมุ่งมั่นที่นำพาโรงพยาบาลก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย ในการทำให้โรงพยาบาลศิริราช เป็นศูนย์กลางการแพทย์ การเติบโตของ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เติบโตทั้งในส่วนของผู้เข้ามาใช้บริการและการตรวจรักษา โดยได้เพิ่มศูนย์ตรวจโรคเป็น 13 ศูนย์ อาทิ หัวใจ, อายุรกรรม, ผิวหนัง, ทางเดินอาหารและตับ, เด็ก, ทันตกรรม และหู คอ จมูก เป็นต้น เป้าหมายต่อไปคือ การเป็นโรงพยาบาลที่มีคนศรัทธามากที่สุดในประเทศ ภายในปี 2559 ทั้งในเรื่องการรักษา การให้บริการทางการแพทย์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และด้วยหัวใจของบุคลากรทุกคน พร้อมกันนี้ยังมีแคมเปญ “GIVE TO LIVE : มีชีวิตเพื่อให้...ให้เพื่อชีวิต” รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงการมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นผู้ให้ และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “Walk for The People” 9,900 ก้าวเพื่อสุขภาพ 99,000,000 ก้าวเพื่อผู้อื่น ผ่านสื่อดิจิตอล และแอพพลิเคชั่น รณรงค์ให้คนทั่วไปมีสุขภาพดี โดยใช้การสะสมก้าวเดินของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นนี้ทุกคน จนครบจำนวน 99,000,000 ก้าว ในระยะ 3 เดือน เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้แก่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างกิจกรรมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแอพพลิเคชั่นนี้จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้

ด้าน รศ.นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร รอง ผอ.รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวเสริมว่า ที่มาของกิจกรรมนี้มาจากการวิจัยปริมาณที่เหมาะสมของการเดินแต่ละวันประมาณ 10,000 ก้าว ถ้าหากสุขภาพแข็งแรงจะเพิ่มเป็น 12,000 ก้าวก็ได้ เราจึงปรับตัวเลขมาเฉลี่ยที่ 9,900 ก้าว การเดินที่สะสมในจำนวนเท่านี้ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดี อีกทั้งการออกกำลังกายด้วยการเดินยังทำได้ทุกเพศ ทุกวัย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไร การบาดเจ็บจากการเดินก็น้อย จึงอยากให้ทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการนั่งรถ มาเป็นการเดินบ้าง ท่า เดินที่ดีก็เพียงยืดไหล่หลังให้ตรง มือตั้งศอก ก้าวเดินไปตามปกติ เท่านี้ก็ถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้ว.

ครบรอบ 3 ปี ในการสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงานฉลองความสำเร็จก้าวสู่ปีที่ 4 ด้วยการชูแคมเปญ “Give To Live : มีชีวิตเพื่อให้ ...ให้เพื่อชีวิต” ... 28 เม.ย. 2558 13:33 28 เม.ย. 2558 13:35 ไทยรัฐ