วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลชี้ การทำงาน คสช. 11 เดือน ปชช.เชื่อมั่นมากขึ้น

โพลชี้ การทำงาน คสช. 11 เดือน ปชช.เชื่อมั่นมากขึ้น

  • Share:

สวนดุสิตโพลเผย ผลการดำเนินงานของ คสช. 11 เดือน ประชาชนส่วนใหญ่มองว่า คสช. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาบ้านเมือง ทั้งยังบอกถึง คสช. ให้เร่งแก้ปัญหาปากท้องอย่างทั่วถึง และมีความพอใจค่อนข้างมากกับการทำงานของ คสช.

สวนดุสิตโพล ได้เผยแพร่ผลสำรวจหัวข้อ “ผลการดำเนินงาน 11 เดือนของ คสช.” โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,824 คน ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2558 โดยเมื่อถามว่า จากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ครบ 11 เดือน ในภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร? อันดับ 1 ยังคงทำงานด้วยความมุ่งมั่น ต่อเนื่อง เอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านเมือง 77.74% อันดับ 2 มีหลายเรื่องที่สังคมจับตามอง เช่น การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ฯลฯ 70.83% อันดับ 3 มีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น เข้าใจปัญหา พยายามทำงานเพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับ 69.48%  

เมื่อถามถึง “จุดเด่น” ของ คสช. ที่บริหารประเทศ ครบ 11 เดือน อันดับ 1 มีอำนาจเด็ดขาด การทำงานรวดเร็ว กระตุ้นให้ทุกฝ่ายเร่งทำงาน 40.96% อันดับ 2 การตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง 30.28% อันดับ 3 ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการกับผู้กระทำผิดบุกรุกป่าพื้นที่เขาใหญ่ 28.76% เมื่อถามถึง “ปัญหา/อุปสรรค” ในการดำเนินงานของ คสช. อันดับ 1 ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ มีผลต่อความเชื่อมั่นและการค้าการลงทุนของไทย 47.04% อันดับ 2 บางหน่วยงานยังไม่มีผลงานชัดเจน ไม่สามารถควบคุมดูแลการทำงานได้ทั้งหมด 30.18% อันดับ 3 ยังมีคนบางกลุ่มที่ปล่อยข่าว สร้างกระแส เพื่อลดความน่าเชื่อถือของ คสช. 22.78%

ส่วนเมื่อถามว่า สิ่งที่อยากฝากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ อันดับ 1 เร่งแก้ปัญหาปากท้อง ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างทั่วถึง 41.83% อันดับ 2 เป็นกำลังใจให้ คสช. ทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป ด้วยความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์สุจริต 39.80% อันดับ 3 มีความเป็นธรรม รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป 18.37%

เมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชน ต่อ คสช. ในการบริหารประเทศ ครบ 11 เดือน อันดับ 1 ค่อนข้างพึงพอใจ 56.24% เพราะทำงานตามแผนที่วางไว้ ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันได้มาก มีการชี้แจงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ อันดับ 2 พึงพอใจมาก 28.79% เพราะมีความเด็ดขาดในการทำงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ รวดเร็ว การจัดระเบียบสังคม บ้านเมืองเป็นระเบียบ ฯลฯ อันดับ 3 ไม่ค่อยพึงพอใจ 11.90% เพราะระยะหลังเริ่มมีเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ข้าวของแพง ฯลฯ อันดับ 4 ไม่พึงพอใจเลย 3.07% เพราะการควบคุม จำกัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป ยังไม่เป็นที่ยอมรับของต่างชาติ ฯลฯ  

และในเดือนที่ 11 ประชาชนให้คะแนน คสช. 8.12 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) โดยมากขึ้นกว่าเมื่อครบรอบ 10 เดือน เล็กน้อย (8.10 คะแนน)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้