วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ส.ค.ฝันจะฟัน 8,000 ล้าน...รับ AEC

โดย ดอกสะแบง

เมื่อไม่กี่วันมานี้...หน้าเกษตรไทยรัฐ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ หนุ่มวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งหันเหอาชีพมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กระทั่งฟาร์มได้รับ รางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ จากกรมปศุสัตว์ เนื่องจากผลิตนม คุณภาพได้ดีเยี่ยมเทียมเท่าฟาร์มในเนเธอร์แลนด์...

ถ้าจะว่าไปแล้ว...ใน แวดวงอุตสาหกรรมนมโคในบ้านเรานั้นมีการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วๆ ไป ใช่เฉพาะ ภายในประเทศเท่านั้น หลายประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งจะเปิดตัว AEC เร็วๆ นี้ ก็ยังเปิดตลาดรองรับสินค้าตัวนี้ อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา ฯลฯ...

...เพราะ มั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์นมไทย–เดนมาร์ค ซึ่งผลิตจากนมโคสดแท้ 100%...!!

คุณนพดล ตันวิเชียร รอง ผอ.องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ไทยฯ (อ.ส.ค.) บอกว่า...จากความเชื่อมั่นในคุณภาพ แม้ว่าทาง อ.ส.ค. จะมีการปรับราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นตามภาวะการกระเพื่อมของระบบเศรษฐกิจ ก็มิได้กระทบต่อยอดขาย ที่ผ่านมาปริมาณการตลาดได้ เขยิบขึ้นถึง 3.5%...

และ....คาดว่าโดยรวมจะเติบโตขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ซึ่งตั้งเป้าว่า...จะทำยอดขายให้ได้ถึง 8,000 ล้านบาท ในปีนี้...!!

ขณะนี้ อ.ส.ค. ได้พัฒนาศักยภาพโรงงานแปรรูปนมใหม่ โดยติดตั้งเครื่องจักรแบบไฮสปีด (High Speed) เพื่อ เพิ่มกำลังการผลิตนมพร้อมดื่มรองรับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เป็นการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน...

อย่างไรก็ตาม...ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างกับปริมาณน้ำนมดิบที่ไม่เพียงพอใช้ในโรงงานแปรรูป เพราะต้องการราวๆ วันละ 600 ตัน ในขณะที่สหกรณ์โคนม 40 แห่งที่เป็นคู่ค้าผลิตได้วันหนึ่งประมาณ 560 ถึง 570 ตันเท่านั้น

อ.ส.ค. จึงเร่งขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตรกับอีก 2-3 สหกรณ์ที่มีกำลังผลิตสูง เพื่อซื้อน้ำนมดิบบางส่วนมาเสริมในกิจการ...เป็นการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ส่วนในการ แก้ปัญหาในระยะยาว...ได้มีแผนร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ ดำเนินการ ส่งเสริมให้สหกรณ์โคนมที่มีศักยภาพซื้อลูกโคนมเพศเมียจากเกษตรกรสมาชิกมาเลี้ยง เพื่อลดภาระในการจัดการดูแลลูกโคและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบ

ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงโคนมผลิตและใช้อาหารทีเอ็มอาร์ (TMR) ซึ่งเป็นอาหารผสมสำเร็จรูปเลี้ยงโคนมภายในฟาร์ม อันจะเป็นการลดต้นทุนและส่งผลให้ เกษตรกรได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น...

กับแผนนี้....คุณนพดลลงมือสับเกียร์ 5 เร่งเครื่องอย่างเต็มที่ เพราะได้ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยฯ...อย่างเต็มอำนาจ!!

ดอกสะแบง

28 เม.ย. 2558 10:40 28 เม.ย. 2558 10:40 ไทยรัฐ