วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เลี่ยงยากส์

เลี่ยงยากส์

  • Share:

เสียงวิจารณ์เซ็ง แซ่ว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกมาแย่กว่าที่คาด

ไม่ว่าชาวบ้านธรรมดา ไม่ว่านักวิชาการ ไม่ว่านักการเมือง แม้แต่สมาชิก สปช.ด้วยกันเอง ยังเห็นพ้องต้องกันว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เขียนออกมาได้ “แย่มากๆ”

ทำให้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างต้องออกมาชี้แจงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังแก้ไขได้

ตรงไหนที่เห็นว่าไม่เข้าท่า ตรงไหนที่เห็นว่าขัดหลักประชาธิปไตย ตรงไหนที่เห็นว่าจะสร้างความวุ่นวายขายปลาช่อน

ดร.ปื๊ด ยินดีน้อมรับไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น

เพราะยังมีเวลาให้แก้ไขได้อีก 3 เดือนก่อนถึงกำหนดคลอด

“แม่ลูกจันทร์” เห็นว่าเป็นสัญญาณที่ดี ที่ “ดร.บวรศักดิ์” หัวหน้าทีมยกร่างรัฐธรรมนูญ ยอมรับจะแก้ไขข้อบกพร่องในร่างรัฐธรรมนูญให้ดีขึ้น

แต่ถ้าจะแก้กันจริงๆ คงต้องแก้กันบานแห้ว

แถมแก้มาตราเดียวก็ไม่ได้ ต้องไปไล่แก้มาตราอื่นๆที่เชื่อมโยงกันให้ครบถ้วน

ข้อสำคัญ...ถ้าจะขอให้แก้ไขหลักการใหญ่ๆคงเป็นไปได้ยาก เพราะอาจทำให้แผนต่อท่ออำนาจขัดลำกล้อง??

“แม่ลูกจันทร์” จึงเชื่อว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะไม่มีการแก้ไขหลักการใหญ่ แต่จะแก้ไขรายละเอียดปลีกย่อยแบบกุ้งฝอยตกปลากะโห้
เพราะจะแก้หรือไม่แก้ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจาก สปช.ออกมาใช้วันยังคํ่า

แต่เพื่อความสง่างาม และเพื่อสร้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่จะสถิตอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปอีกห้าสิบปี หรือร้อยปีข้างหน้า

“แม่ลูกจันทร์” เห็นความจำเป็นต้องให้ประชาชนลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก่อนประกาศใช้ โดยมีเหตุผลสนับสนุน 7 ข้อ

ข้อ 1, รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ควรได้รับความยินยอมพร้อมใจจากคนไทยทั้งประเทศ

ข้อ 2, บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคทางกฎหมาย การปล่อยให้คน 35 คน เขียนรัฐธรรมนูญ โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคนไทย 65 ล้านคนจึงไม่ถูกต้อง

ข้อ 3, ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โฆษณาว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วม จึงควรให้ประชาชนร่วมเป็นหมอตำแยทำคลอด

ข้อ 4, ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประกาศจะทำให้ “พลเมือง” เป็นใหญ่ ถ้าไม่ให้ “พลเมือง” ลงประชามติ ก็แสดงว่า “พลเมือง” ไม่ใหญ่จริงอย่างที่พูด

ข้อ 5, เมื่อประชาชนลงประชามติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแล้วใครจะปลุกกระแสโจมตีรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกไม่ได้

ข้อ 6, รัฐธรรมนูญ 2550 (ฉบับ คมช.) ยังต้องทำประชามติก่อนประกาศใช้ ดังนั้นร่างรัฐธรรมนูญใหม่ (ฉบับ คสช.) ก็ต้องทำประชามติ เช่นเดียวกันด้วย

ข้อ 7, ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากนี้ไปต้องทำประชามติถามความเห็นประชาชนเสียก่อน

ถ้าประชาชนไม่เห็นด้วยก็แก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้

ขนาดขอแก้รัฐธรรมนูญนิดเดียวยังต้องทำประชามติ ดังนั้น ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงต้องทำประชามติโดยไม่มีข้อหลีกเลี่ยง

(ถึงอยากเลี่ยง แต่ก็เลี่ยงมิได้)

"แม่ลูกจันทร์"

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้