วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ำผู้ทรงคุณวุฒิถอนตัวสกัดข้อครหา

ย้ำผู้ทรงคุณวุฒิถอนตัวสกัดข้อครหา

  • Share:

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ทปอ.หารือกรณีการออกข้อสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT การสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT และการออกข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ซึ่งจัดสอบและออกข้อสอบโดยสถาบัน การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และ ที่ผ่านมา สทศ.จะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมออกข้อสอบด้วย โดยที่ประชุมเห็นว่า หากผู้ทรงคุณวุฒิคนใดมีลูกหลาน หรือญาติที่จะเข้าสอบในปีการศึกษานั้นๆ ก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบ และไม่เป็นธรรมในการจัดสอบได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ทปอ.จะรวบรวมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งทำหน้าที่ออกข้อสอบจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดทำเป็นทำเนียบรายชื่อผู้ออกข้อสอบส่งให้ สทศ. และได้กำชับผู้ทรงคุณวุฒิว่า หากปีใดมีลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่ต้องเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าว ก็ขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิคนนั้นสละสิทธิ์ในการร่วมออกข้อสอบ เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรม และไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นในการสอบ 9 วิชาสามัญ ซึ่งต้องนำคะแนนไปใช้ในการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ในปีการศึกษา 2559 นี้ ทปอ.จะประสานไปยัง สทศ. เพื่อขอให้จัดสนามสอบเพิ่มเติม เพื่อรองรับจำนวนเด็กที่คาดว่าจะมาสอบมากขึ้น จาก 1.7 แสนคน เป็น 2.5 แสนคน ซึ่งการเพิ่มจำนวนสนามสอบครั้งนี้จะทำให้เด็กสามารถเลือกสอบในสนามสอบใกล้บ้านได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางลงได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้