วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสุนิสา จิตรพันธ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเปิดนิทรรศการเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานห้องสมุดและการดนตรี” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ว่า สำนักหอสมุดแห่งชาติจัดนิทรรศการ ดังกล่าวขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อการพัฒนาห้องสมุดและการดนตรีของประเทศไทย อีกทั้งยังมีพระปรีชาสามารถในหลายด้าน เป็นทั้งนักพัฒนาสังคม ให้การสนับสนุนอนุรักษ์ และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข ซึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงประกอบนั้นเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย

ขณะเดียวกันได้นำเสนอหนังสือพระราชนิพนธ์ของพระองค์ หลากหลายเล่มในการเสด็จฯเยือน ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้จัดทำอีบุ๊ก หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาให้แก่ประชาชน โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติ และเว็บไซต์ค้นหาหนังสือต่างๆ.

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสุนิสา จิตรพันธ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเปิดนิทรรศการเรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานห้องสมุดและการดนตรี”... 28 เม.ย. 2558 00:19 28 เม.ย. 2558 00:20 ไทยรัฐ