วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบช.น.สั่งทุกโรงพักตรวจสอบสถานที่ ลอบใช้ไฟฟ้า-ประปา ผิด ก.ม.

"ศรีวราห์" มีคำสั่งด่วนให้ทุกโรงพัก ให้เร่งตรวจสอบตรวจพื้นที่ใช้สอยในสถานที่ตั้ง หากพบลักลอบใช้ไฟฟ้า ประปา ผิดกฎหมาย ให้ดำเนินขั้นเด็ดขาด พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง "ร้านนครบาลกันส์" แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วัน...

วันที่ 27 เม.ย.58 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น.ได้มีวิทยุในราชการด่วนที่สุด ลงวันที่ 27 เม.ย.58 ถึง ผบก.น.1-9, จร., สปพ., อคฝ.และ ทอก.ผกก.ดส., ศฝร., หัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า อ้างถึงกรมธนารักษ์ที่ กค 0314/ว 46 ลงวันที่ 9 มี.ค. 2558 เรื่องการตรวจสอบการใช้ที่ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์ให้ดำเนินการตรวจสอบการใช้ที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้อง ฯลฯ ซึ่งหากขอให้ทำความตกลงหรือขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุต่อกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยราชพัสดุต่อไป และตามวิทยุราชการด่วนที่สุดของ ตร.ที่ 001 (ศปก.ตร.)/17,001 (ศปก.ตร.)/50 และอ้างตามหนังสือคำสั่ง ผบช.น.ที่ 0015.(สง.น.1) 160ให้ ผบก.อก.บช.น.ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบของ บช.น.แล้วรายงานให้ทราบภายใน วันที่ 30 เม.ย.2558 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการต่อไป

ดังนั้นจึงให้ทุกหน่วยในสังกัด บช.น.ดำเนินการตรวจสอบและสำรวจอาคารที่ทำการที่ตั้งอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดว่าเป็นของราชการหรือเอกชน หรือเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินฯ การรถไฟฯ การทางพิเศษฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ โดยให้สำรวจรายละเอียดข้อมูลดังนี้ สำรวจที่ทำการว่ามีการขึ้นบัญชีของราชการไว้หรือไม่ ตัวอาคารมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอาคารที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือ มีการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่ มีการก่อสร้างบุกรุกที่ทำการหรือมีการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือไม่ และให้ตรวจสอบว่ามีการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า ของทางราชการ หรือไม่ ถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบโดยเคร่งครัด

ในขณะเดียวกันยังได้มีวิทยุราชการด่วน ให้ทุกหน่วยในสังกัด บช.น.ตรวจสอบการติดตั้งป้ายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถ้าพบว่าฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วให้รายงานผลมายัง ผบช.น.ผ่าน ฝอ.4 ทราบ ภายใน วันที่ 29 เม.ย. 2558 ก่อนเวลา 12.00 น. ห้ามผัดผ่อน

ทั้งนี้ พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผบช.น.ยังได้มีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 172/2558 ลงวันที่ 27 เม.ย.2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในคำสั่งดังกล่าวระบุว่า เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตรวจพบว่า "ร้านนครบาลกันส์" ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาวุธปืนได้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่รับผิดชอบ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการมีรายชื่อดังนี้

พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์ รอง ผบก.อก.บช.น.เป็นประธานฯ พ.ต.อ.ศรานนท์ หอมทรัพย์ ผกก.ฝอ.4บก.อก.บช.น. พ.ต.อ.จารุภัทร ทองโกมล ผกก.ฝอ.8 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท.ฐิติรัฐ พรหมมินทร์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.บช.น. พ.ต.ท.สมนึก เจริญศรีสุข สว.ฝอ.4 บก.อก.บช.น.เป็นกรรมการ และ พ.ต.ต.พิชัย มีอัฐมั่น สว.ฝอ.8 บก.อก.บช.น.เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบ ร้านนครบาลกันส์ ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยราชพัสดุหรือไม่ อย่างไร แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วัน.

"ศรีวราห์" มีคำสั่งด่วนให้ทุกโรงพัก ให้เร่งตรวจสอบตรวจพื้นที่ใช้สอยในสถานที่ตั้ง หากพบลักลอบใช้ไฟฟ้า ประปา ผิดกฎหมาย ให้ดำเนินขั้นเด็ดขาด พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง "ร้านนครบาลกันส์" แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วัน 27 เม.ย. 2558 20:01 27 เม.ย. 2558 22:35 ไทยรัฐ