วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.สั่ง ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ ปัจจัยการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล

วันที่ 27 เม.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.11 น. ขนาด 7.8 แมกนิจูด ความลึก 18 กม. บริเวณประเทศเนปาล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 กิโลเมตร ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศเนปาล และพื้นที่ประเทศข้างเคียง ได้แก่ อินเดีย จีน (เขตปกครองตนเองทิเบต) และ บังกลาเทศ จากนั้นได้เกิดอาฟเตอร์ช็อกขนาดรุนแรงตามมาหลายครั้ง ทำให้อาคารบ้านเรือนในกรุงกาฐมาณฑุและเมืองใกล้เคียงพังถล่มลงมา มีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,200 คน และผู้บาดเจ็บประมาณ 6,525 คน ซึ่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล เป็นไปด้วยความรวดเร็วสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกของศูนย์ดำรงธรรม ในการรับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพี่น้องประชาชนชาวไทย กระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1) ให้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน หรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อรับบริจาคสิ่งของสำหรับให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ เงิน อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่มและเครื่องกันหนาวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศเนปาล และยังไม่ผ่านการใช้งาน 

2) ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ศูนย์รับบริจาคฯ อย่างต่อเนื่อง 

3) ให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนทราบถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบภัยตามเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้น ให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทราบทุกวัน จนกว่าจะแจ้งให้ยุติการให้ความช่วยเหลือ   

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของและปัจจัยเพื่อการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยสามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน 1567 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมจัดส่งไปบรรเทาความเดือดร้อนในนามประชาชนชาวไทยทั้งประเทศต่อไป.

กระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค เงิน สิ่งของ ปัจจัยการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือชาวเนปาล 27 เม.ย. 2558 18:47 28 เม.ย. 2558 10:02 ไทยรัฐ


advertisement