วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง-พระราชินี' ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียใจ แผ่นดินไหวเนปาล (ชมคลิป)

สำนักราชเลขาธิการ เผยแพร่ข้อความพระราชสาส์นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล

สำนักราชเลขาธิการ โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเพจ Information Division of OHM โดยมีรายละเอียดดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักราชเลขาธิการ เผยแพร่ข้อความพระราชสาส์นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถ แสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เนปาล 27 เม.ย. 2558 17:37 28 เม.ย. 2558 11:47 ไทยรัฐ