วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวมองค์กรการกุศลรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

รวมเว็บไซต์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่เนปาล ของหน่วยงานและองค์กรการกุศลต่างประเทศที่สำคัญ และมีการปฏิบัติงานอยู่ในเนปาล...

หลังจากสำนักงานสำรวจภูมิศาสตร์สหรัฐฯ ได้ปรับระดับความรุนแรงของธรณีพิโรธที่เนปาล มาอยู่ที่ขนาด 7.8 แมกนิจูด และมีรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,200 คน ขณะที่มรดกโลกเนปาลอย่างน้อย 4 แห่ง โดยองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) พยายามประเมินความเสียหายของโบราณสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่พังเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว แต่ดูเหมือนว่าทั้ง 4 แห่งเสียหายหนักยากที่จะปฏิสังขรณ์ให้กลับมาเหมือนเดิม

ส่วนในด้านการให้ความช่วยเหลือ มีหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมช่วยเหลือเด็กๆ ชาวเนปาลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง 7.9 ริกเตอร์ โดยหน่วยงานหลักๆ อย่าง

องค์การยูนิเซฟ (UNICIEF) ได้ประกาศระดมทุนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ โดยยูนิเซฟเกรงว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กๆ ซึ่งเป็นประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินได้ทางเว็บไซต์ ยูนิเซฟ

มูลนิธิศุภนิมิต (World Vision) มุ่งช่วยเด็กๆ อยู่ในเนปาล สามารถเข้าไปดูการบริจาคได้ที่ เวิลด์วิชั่น

องค์กร Oxfam องค์กรนานาชาติที่มุ่งต่อสู่กับปัญหาความยากจน มีการทำงานอยู่ในเนปาล สามารถดูรายละเอียดการบริจาคที่ อ็อซฟาม

องค์กร สะมาริตัน เพิร์ส (Samaritan's Purse) องค์กรอาสาสมัครคริสเตียนที่เข้าไปทำงานในสถานการณ์วิกฤติต่างๆ รวมทั้งในเนปาล สามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวได้ที่ สะมาริตัน เพิร์ส

องค์กร แคร์ (CARE) องค์กรด้านมนุษยชนรายใหญ่ที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วโลกรวมทั้งเนปาล สามารถดูรายละเอียดการบริจาคที่ องค์กรแคร์

องค์กร Save the Children องค์กรเอกชนที่มุ่งช่วยเหลือเด็กๆ ใน 120 ประเทศโดยมีเครือข่ายอยู่ในเนปาล สามารถดูรายละเอียดการบริจาคเงินที่เว็บไซต์ของ เซฟ เดอะ ชิลเดรน

Catholic Relief Services หน่วยงานด้านมนุษยชนอย่างเป็นทางการ โดยอาสาสมัครในชุมชนชาวแคธโธลิค ในสหรัฐอเมริกา ที่มีอาสาสมัครให้การช่วยเหลือชาวเนปาล ในกรุงกาฐมาณฑุและอีก 101 ประเทศอยู่ในเวลานี้ สามารถดูรายละเอียดการบริจาคเงินที่เว็บไซต์ของ แคโธลิค รีลลิฟ เซอร์วิส 

รวมเว็บไซต์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่เนปาล ของหน่วยงานและองค์กรการกุศลต่างประเทศที่สำคัญ และมีการปฏิบัติงานอยู่ในเนปาล... 27 เม.ย. 2558 16:30 28 เม.ย. 2558 10:00 ไทยรัฐ