วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แนะ พ่อแม่เลี้ยงลูกให้โตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

เด็กในช่วงวัย 6-12 ปี เป็นวัยแห่งการเจริญเติบโต ดังนั้น พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกๆมีพัฒนาการด้านต่างๆทั้งทางร่างกาย, อารมณ์และสังคมอย่างสมดุล อันจะเป็นพื้นฐานให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลลูกๆในช่วงวัยดังกล่าว บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จึงจัดเสวนาเรื่อง “เติมความพร้อมของเด็กไทยสู่ความสำเร็จ” โดย ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและพัฒนาการเด็ก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเปิดตัว “ไมโล แอคทีฟโก เติมความพร้อมเด็กไทย มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ” ไมโลสูตรใหม่ผสมนมผงแท้ ที่ผสานคุณประโยชน์ที่ลงตัวจากโปรโตมอลล์ วิตามินและแร่ธาตุสำคัญ ที่อาคารดิออฟฟิศเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

อ.มนัสนันท์ อธิบายว่า พ่อแม่ยุคใหม่ควรให้ความสนใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้พร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ โดยต้องทำความเข้าใจในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย เด็กในวัยนี้ร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัด แขนขายาว กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ ทำงานได้ดียิ่งขึ้น พ่อแม่ควรจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้ลูกออกกำลังกาย เล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก เช่น ว่ายน้ำ หัดขี่จักรยาน วิ่งเล่น เด็กจะได้บริหารร่างกายในทุกส่วน นอกจากนี้ พ่อแม่ควรให้ลูกรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ไม่ควรละเลยผักและผลไม้ รวมถึงเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของนมอันเป็นแหล่งโปรตีนที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต และเป็นแหล่งพลังงาน พร้อมกันนี้ ต้องพัฒนาด้านจิตใจและสังคม พ่อแม่ควรเตรียมความพร้อมให้ลูกก้าวไปสู่สังคมที่กว้างขึ้นด้วยวิธีต่างๆ เช่น ฝึกให้เด็กมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ การเผชิญกับความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่ยากของเด็ก พ่อแม่สามารถสอนลูกผ่านการเล่นกีฬาหรือเกมต่างๆ ฝึกให้ลูกรู้จักยินดีและชื่นชมคนอื่น หรือพูดให้กำลังใจคนอื่น รวมทั้งรู้จักขอโทษและขอบคุณ, สร้างลักษณะนิสัย พยายามหรือเผชิญ ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรค โดยเริ่มจาก การมอบหมายงานประจำที่บ้านให้ รับผิดชอบ เช่น ปูที่นอน ล้างรถ หรือทำอาหารง่ายๆเอง, สร้าง ความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆ เพราะความมั่นใจในตนเองจะนำไปสู่ภูมิคุ้มกันชั้นดีในการดำเนินชีวิต เด็กจะมีความกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ จิตใจมั่นคง มีเหตุผลและรอบคอบ สุดท้ายต้องรู้จักแบ่งปันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อให้เด็กได้รู้จักให้และเกิดความสุขในการให้.

เด็กในช่วงวัย 6-12 ปี เป็นวัยแห่งการเจริญเติบโต ดังนั้น พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกๆมีพัฒนาการด้านต่างๆทั้งทางร่างกาย, อารมณ์และสังคมอย่างสมดุล 27 เม.ย. 2558 15:32 27 เม.ย. 2558 15:34 ไทยรัฐ