วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


กล้วยไม้ไทย มรดกทางธรรมชาติของแผ่นดิน

กล้วยไม้เป็นพืชที่มีความสำคัญทั้งในแง่ของไม้เศรษฐกิจ ที่ทำรายได้จากการส่งออกมูลค่ามหาศาล และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมายาวนาน ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริสนับสนุนการอนุรักษ์พืชพรรณไม้ไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณในปี พ.ศ.2539 เพื่อเก็บรักษาพันธุกรรมพืชของไทย

ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ โดยสุนันทา สมบุญธรรม ประธานบริหาร จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวจัด “เทศกาลกล้วยไม้สวย พรรณไม้งาม” เพื่อให้กล้วยไม้ไทยอยู่เป็นมรดกทางธรรมชาติของแผ่นดิน พร้อมเชิญ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้ไทยและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มาให้ความรู้ โดยกล่าวว่า การจัดเทศกาลแบบนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้คนหันมาเห็นความสำคัญของกล้วยไม้ ซึ่งการเลี้ยงดูกล้วยไม้เป็นศิลปะ เป็นงานสร้างสรรค์ที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มและจินตนาการ

กูรูด้านกล้วยไม้ไทยกล่าวต่อว่า กล้วยไม้สามารถสะท้อนรากฐานความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี ในสมัยก่อนกล้วยไม้ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากกล้วยไม้ที่ซื้อขายกันนั้นเป็นกล้วยไม้ป่า แต่หลังจากที่คนไทยเก็บกล้วยไม้ป่าส่งขายเมืองนอก แล้วคนต่างชาตินำกล้วยไม้ป่าของไทย ทำเป็นของสำเร็จรูปและส่งกลับมาขายอีกที กล้วยไม้จึงได้รับความนิยมมากขึ้น หากเราสังเกตดีๆจะพบว่า สิ่งสำคัญที่อยู่ภายใต้ความสวยงามของกล้วยไม้ นั้นคือ แรงขับเคลื่อนแห่งการพัฒนาความเสมอภาคในสังคม ดังนั้น ก่อนที่เราจะไปนิยมพันธุ์ไม้สวยงามจากต่างชาติ เราน่าจะให้ความสำคัญกับพันธุ์ไม้พื้นเมืองของเราก่อน เพราะประเทศไทยโชคดีที่มีภูมิอากาศและภูมิประเทศเหมาะสมจะปลูกพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆ แต่มีความสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ.

กล้วยไม้เป็นพืชที่มีความสำคัญทั้งในแง่ของไม้เศรษฐกิจ ที่ทำรายได้จากการส่งออกมูลค่ามหาศาล และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมายาวนาน 27 เม.ย. 2558 15:14 27 เม.ย. 2558 15:17 ไทยรัฐ