วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ในหลวง' พระราชทานถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม จำนวน 600 ครัวเรือน หลังเจอกับสภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุฤดูร้อนหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา...

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 27 เม.ย.58 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายพร อุดมพงษ์ รองประธานกรรมการบริหารฯ พร้อมด้วย นายกองเอก วิลาศ รุจิวฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ออกไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย ในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

ในโอกาสนี้ ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 600 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ มี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ท ผวจ.นครพนม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องประชาชน เข้าร่วมในพิธีรับมอบ

สำหรับพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม ประสบปัญหาวาตภัย พายุพัดบ้านเรือน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ทำให้อาคารบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายจำนวนรวม 42 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 600 ครัวเรือน เบื้องต้นทางจังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดทหารบกนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รวมถึงระดมกำลังเข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟู บ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

ต่อมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งในรอบเดือนที่ผ่านมา พื้นที่ จ.นครพนม สภาพอากาศแปรรวน เกิดพายุฤดูร้อนบ่อยครั้ง ทำให้มีบ้านเรือนชาวบ้าน ได้รับความเสียหาย ประมาณ 2,000 หลังคาเรือน.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ นำถุงยังชีพไปมอบให้ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 600 ครัวเรือน หลังเจอสภาพอากาศแปรปรวน เกิดพายุฤดูร้อนหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา ... 27 เม.ย. 2558 15:02 27 เม.ย. 2558 16:33 ไทยรัฐ