วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสทช. ชงใช้ ม.44 เรียกคืนคลื่นกรมประชาสัมพันธ์ (ชมคลิป)

กสทช. เตรียมเสนอรัฐบาล ให้ใช้มาตรา 44 เรียกคืนคลื่นความถี่ จากกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 35 เมกะเฮิรตซ์ ขณะที่ อสมท พร้อมคืนคลื่นที่ถือครองอยู่ 35 เมกะเฮิรตซ์ กลับมาให้ กสทช. เพื่อนำมาใช้ประมูล 4จี...

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ บริษัท อสมท กรณีเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ว่า อสมท พร้อมที่จะคืนคลื่น จำนวน 35 เมกะเฮิรตซ์ กลับมาให้ กสทช. ใช้สมทบจัดประมูล 4จี โดยมีการจ่ายค่าเยียวยา แต่เนื่องจากการนำคลื่นไปใช้ประโยชน์ในด้านโทรคมนาคม จะต้องนำคลื่นอีกส่วนที่กรมประชาสัมพันธ์ถือครองอยู่อีก 35 เมกะเฮิรตซ์ มาใช้งานด้วยจึงจะเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น กสทช. ต้องขอความร่วมมือจากรัฐบาลเจรจาขอคืนคลื่นจากกรมประชาสัมพันธ์ หากต้องจ่ายค่าเยียวยา

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า หากเจรจาขอคืนคลื่นไม่สำเร็จ เนื่องจาก ขั้นตอนดังกล่าวผู้ถือครองคลื่น อาจเรียกร้องค่าชดเชย ซึ่งตามกฎหมายเดิม กสทช. ไม่มีอำนาจนำเงินไปจ่ายค่าเยียวยา ดังนั้น กสทช. จะทำหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ใช้มาตรา 44 เพื่อให้การเรียกคืนคลื่นครั้งนี้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

นอกจากนี้ มีรายงานว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่มี พ.อ.ดร. นที ศุกลรัตน์ เป็นประธาน ได้มีมติให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม PEACE TV แล้ว

ทั้งที่ ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด สทช. 4012/11009 ลงวันที่ 9 เม.ย.58 พิจารณาโทษทางปกครอง กรณีสถานี "PEACE TV" ออกอากาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดเงื่อนไขและประกาศ คสช.ฉบับที่ 97/2557 โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานีโทรทัศน์ "PEACE TV" เป็นเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.58 เป็นต้นไป โดยมีเอกสารประกอบหนังสือด่วนที่สุดจำนวน 14 หน้ากระดาษ และสามารถเปิดสถานีแพร่ภาพตามปกติไปเมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา

กสทช. เตรียมเสนอรัฐบาล ให้ใช้มาตรา 44 เรียกคืนคลื่นความถี่ จากกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 35 เมกะเฮิรตซ์ ขณะที่ อสมท พร้อมคืนคลื่นที่ถือครองอยู่ 35 เมกะเฮิรตซ์ กลับมาให้ กสทช. เพื่อนำมาใช้ประมูล 4จี... 27 เม.ย. 2558 14:17 28 เม.ย. 2558 11:51 ไทยรัฐ