วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลุกพลังยกระดับจิตใจชาวพุทธ

ต่อยอดศรัทธา“พระสงฆ์-พุทธศาสนิกชนไทย”เยือน 4 สังเวชนียสถาน

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

สถานที่สำคัญแห่งแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล ที่พระสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะไปเยือนให้เห็นกับตาสักครั้งในชีวิต เพื่อได้เห็นดินแดนอันเป็นต้นกำเนิดของพระศาสดา และศาสนาประจำชาติไทย ซึ่งประกอบด้วย

สถานที่ประสูติ คือ ลุมพินี ประเทศเนปาล

สถานที่ตรัสรู้ คือ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

สถานที่แสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ ประเทศอินเดีย

สถานที่ปรินิพพาน คือ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

คำว่า สังเวชนียสถาน จึงหมายถึง สถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีเมื่อได้ไปพบเห็น

และนั่นจึงเป็นที่มาของโครงการนำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล โดยการสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่ง “ทีมข่าวศาสนา” โชคดีได้มีโอกาสร่วมคณะไปกับโครงการอันเป็นมหากุศลครั้งนี้ด้วย

เราขอย้อนรอยถึงที่มาของกองทุนและโครงการดีๆ นี้

กองทุนส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และนำเงินดอกผลจากกองทุนฯ ในการส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ พุทธบริษัท เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ที่มีผลงานดีเด่น และผ่านการคัดเลือกจากเจ้าคณะจังหวัด เข้าร่วมโครงการ อาทิ พระธรรมวิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้นำศาสนสถานลานธรรม ลานวิถีไทย และพุทธศาสนิกชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เป็นต้น เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากแดนพุทธภูมิ ได้เห็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน รวมทั้งสถานที่สำคัญๆในสมัยพุทธกาล เพื่อเติมกำลังใจ กำลังธรรมในการเผยแผ่คำสอน และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

กิจกรรมสำคัญที่คณะผู้แสวงบุญจะปฏิบัติเมื่อถึงสังเวชนียสถาน สำคัญทั้ง 4 แห่ง คือ การสวดมนต์เพื่อบูชาสถานที่สำคัญเหล่านั้น ด้วย จิตที่มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า

พระครูวรปัญญาประยุทธ์ เจ้าอาวาสวัดราชสโมสร เจ้าคณะตำบลรือเสาะ จ.นราธิวาส หนึ่งในคณะสงฆ์ที่ได้ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ ในปี 2558 กล่าวว่า “อาตมาเดินทางมาสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางมาอย่างเป็นทางการกับกรมการศาสนา ได้สวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเต็มรูปแบบ รู้สึกอิ่มเอิบและตื้นตันใจ คิดว่าคงตายตาหลับ 7 ครั้งที่เดินทางมาแดนพุทธภูมิ สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคือ ศรัทธาของคนอินเดียที่มีต่อศาสนาตนเอง และศรัทธาของผู้แสวงบุญชาวพุทธจากประเทศต่างๆ ซึ่งเดินทางมานมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบลมากขึ้นเรื่อยๆ”

ขณะที่ พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย กล่าวว่า “โครงการฯ นี้ เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนไทยได้ซาบซึ้งในพุทธศาสนา ได้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องยกระดับจิตใจตนเอง หมู่เราชาวพุทธจะหยุดอยู่ที่เดิม โดยไม่เติมกำลังของการพัฒนาให้มีระดับสูงขึ้นไม่ได้ และไม่มีที่ใดที่จะต่อเติมเสริมกำลังใจได้เท่ากับการที่ได้มานมัสการสถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาจึงขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธบริษัท ทุกหัวใจมุ่งสู่สังเวชนียสถาน 4 ตำบลสักครั้งในชีวิต

ทั้งนี้พระธรรมทูตได้ร่วมกับกรมการศาสนา จัดตั้งศูนย์ประสานงานผู้แสวงบุญเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระและฆราวาสที่เดินทางมานมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล โดยจัดทั้งที่พัก ห้องน้ำ น้ำปานะ ชา กาแฟ คลินิกตรวจสุขภาพ ซึ่งเบื้องต้นจะตั้งศูนย์ประสานฯ 5 แห่ง ที่เมืองพุทธคยา สารนาถ นาลันทา เชตะวัน และอีกแห่งคือบริเวณใกล้ๆกับสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย”

ส่วน นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า “โครงการ นี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพระภิกษุ สงฆ์ที่ประกอบคุณความดีได้มาเห็นสถานที่จริงๆ เป็นการเติมกำลังใจให้ท่าน ถือว่าเรามาถูกทางแล้ว ทั้งจะเตรียมขยายโครงการ โดยคัดเลือกผู้นำเยาวชนเข้าร่วม เพราะมองว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะเป็นเครือข่ายพระพุทธศาสนา น่าจะได้มีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญด้วย”

“ทีมข่าวศาสนา” มองว่า โครงการนี้นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สามารถเติมเต็มกำลังใจ สร้างเสริมกำลังธรรม ต่อยอดกำลังศรัทธาให้กับพุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการสืบสานพระศาสนา เพื่อสร้างพลังศรัทธาอันแรงกล้าและแข็งแกร่งให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยช่วยกันสืบสานและเผยแผ่พุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป.

ทีมข่าวศาสนา

สถานที่สำคัญแห่งแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย-เนปาล ที่พระสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะไปเยือนให้เห็นกับตาสักครั้งในชีวิต 27 เม.ย. 2558 13:37 27 เม.ย. 2558 13:38 ไทยรัฐ