วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิษณุ ลั่น ไม่บ้าจี้ลงโทษ ขรก.ที่ถูกกล่าวหา ยันให้ความเป็นธรรม

วิษณุ ลั่น ไม่บ้าจี้ลงโทษ ขรก.ที่ถูกกล่าวหา ยันให้ความเป็นธรรม

  • Share:

"วิษณุ" แนะให้ความสำคัญงานตรวจราชการ เตรียมใช้คำขอตั้งงบฯ ปี 59 เป็นแผนปฏิบัติงานปี 58 เหตุประเทศวุ่นวายจัดทำแผนไม่ทัน ลั่นไม่บ้าจี้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหา ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย 

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 เม.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่า การจัดทำงานใดๆ ให้สำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญ คือ การสื่อสารสองทาง ที่ผู้ปฏิบัติจะต้องนำสิ่งที่จะดำเนินการไปสื่อสารให้คนภายนอกรู้ แล้วรับฟังความเห็นเพื่อมาปรับปรุงงาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เคยบอกไว้ว่า การตรวจราชการมีความสำคัญกว่างานออฟฟิศ ข้าราชการอย่าตรวจราชการเฉพาะที่งานออฟฟิศ เพราะการตรวจราชการ สามารถเซ็นเอกสารออฟฟิศได้ แต่การอยู่ออฟฟิศไม่สามารถตรวจราชการได้ ข้าราชการสมัยก่อนดำรงตัวเช่นนี้ จึงได้รับความเลื่อมใส แตกต่างจากปัจจุบัน ซึ่งเราต้องพยายามแก้ปัญหาของการตรวจราชการให้หมดไป 

ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนราชการประจำปีงบประมาณ และมีหน่วยงานต่างๆ คอยตรวจสอบว่า ทำตามแผนงานหรือไม่ และปีนี้ที่บ้านเมืองมีความวุ่นวาย ทำให้การจัดทำแผนล่าช้า ไม่เป็นไปตามที่คิด เพราะมีแผนงานจากทั้ง คสช. และรัฐบาล สำนักงบประมาณจึงเสนอว่า ในงบปี 2558 หลายกระทรวงยังไม่ได้ทำแผนงาน ถ้ายึดตามข้อกฎหมายก็ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ จึงเสนอมาว่า ขอให้ยึดคำขอตั้งงบประมาณประจำปี 2559 เป็นแผนปฏิบัติประจำปี 2558 ไปโดยปริยาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ และให้เสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 28 เม.ย.นี้

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า เมื่อมีแผนปฏิบัติราชการปี 2558 ที่อนุโลมมาแล้ว ผู้ตรวจราชการต้องไปตรวจดูว่า กระทรวงต่างๆ ทำตามหรือไม่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีหัวข้อฝากให้ผู้ตรวจราชการได้ช่วยดูแลหลายเรื่อง อาทิ เรื่องหนี้สินครัวเรือน การพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัญหาการค้ามนุษย์ การจัดพื้นที่รองรับผู้อพยพ แม้จะมีไม่กี่พื้นที่ แต่เราต้องดูแลให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม ปัญหาชุมชนแออัด การกำจัดขยะ ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่น แต่เมื่อขยะล้น ส่วนกลางต้องเข้าไปดูแล หากติดขัดตรงไหน หากถึงจุดหนึ่งก็อาจใช้มาตรา 44 เข้าไปแก้ปัญหา การให้คำแนะนำเสริมประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัด และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อไม่ให้เข้ามาขอความช่วยเหลือในส่วนกลาง เพราะนายกรัฐมนตรีรู้ดีว่า แม้บางครั้งอาจมีนายหน้า มีคนพามา มีค่ารถ ค่าข้าวให้ แต่ก็ลำบากไม่ใช่เล่น ถ้ามาแล้วบางครั้งรัฐบาลไม่อาจแก้ปัญหาได้ทันที จึงไม่ดีกว่าหรือ ที่จะไปใช้บริการที่ศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งตรงนี้ผู้ตรวจราชการสามารถเข้าไปดูและช่วยประสานงานให้ได้

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริต ได้ส่งรายชื่อผู้ที่อาจมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่า เกี่ยวข้องกับการทุจริตมาให้รัฐบาลจำนวนมากกว่า ที่สื่อมวลชนบอกว่า 100 รายชื่อนั้น ที่จริงมีมากกว่า 100 รายชื่อ และจะมีรุ่นสอง รุ่นสาม ตามมา ตนจึงให้ไปจำแนกรายชื่อเดิมว่า มีใครเกษียณอายุราชการไปแล้ว มีใครเปลี่ยนชื่อ-สกุลบ้าง บางเรื่องมูลทุจริตเดียวครอบคลุมไปทั้งจังหวัด ถ้าจะเอาตามข้อมูลดังกล่าว จะกระทบต่อข้าราชการทั้งจังหวัด เราจะยึดรายชื่อนั้นอย่างเดียวไม่ได้ ต้องตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมด้วย เราจะบ้าจี้ดำเนินการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะต่อไปอาจจะมีคนยื่นเรื่องกล่าวหากันเป็นจำนวนมาก และในที่นี้ก็ขอเป็นกำลังใจกับผู้ตรวจราชการทุกคนที่ทำงานเป็นอย่างดี

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้