วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วัฒนา อ้าง ร่าง รธน.ฉบับใหม่ คสช.สืบทอดอำนาจ กินทุกกระดาน

วัฒนา อ้าง ร่าง รธน.ฉบับใหม่ คสช.สืบทอดอำนาจ กินทุกกระดาน

  • Share:

นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ ออกโรงวิเคราะห์ยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ ขนานนาม รัฐธรรมนูญฉบับ "ผลัดกันเกาหลัง" ชี้ ส่วนตัวเห็นว่า เป้าหมายคือ คสช.ต้องการสืบทอดอำนาจ 

วันที่ 27 เม.ย. นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ วิเคราะห์ถึงการยกร่าง รธน.ฉบับใหม่ ในการปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้าน ว่า ส่วนตัวผมเห็นว่า เป้าหมายของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ การสืบทอดอำนาจต่อไป ดำเนินการด้วยวิธีแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน หาก สปช. ลงมติให้ผ่านก็จะมีของขวัญเป็นที่นั่งในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้จำนวน 60 ที่นั่ง เอาไปแบ่งกันสืบทอดอำนาจ ด้วยการนั่งทับหัวประชาชนต่อไปอีก 5 ปี เหมือนกับเป็นการผลัดกันเกาหลัง ส่วนคนที่ได้ประโยชน์สูงสุด คือ คสช. ที่เป็นคนลงทุนรัฐประหาร เพราะไม่ว่าผลการพิจารณารัฐธรรมนูญจะออกมาในด้านใดก็ตาม คสช.ก็กินทุกกระดาน

กล่าวคือ 1. หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสภาปฏิรูป ทั้งสภาร่างฯ และสภาปฏิรูปก็สิ้นผลลง คสช. ก็ดำเนินการแต่งตั้งบุคคลกลุ่มใหม่ทำหน้าที่เป็นสภาปฏิรูปและสภาร่างฯ นับหนึ่งการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ คสช. และ ครม. ก็อยู่ในอำนาจต่อไป อีกอย่างน้อยหนึ่งปี ออกหน้านี้ คสช. ก็กิน

2. หากรัฐธรรมนูญผ่านเป็นกฎหมาย รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จะไม่สามารถบริหารประเทศได้ เพราะกลไกต่างๆ ที่ถูกสร้างไว้เป็นข้อจำกัด รวมทั้งมีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งรับรองได้ว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ดังกล่าว คือ กลุ่มบุคคลที่โอนมาจาก คสช. ทั้งสิ้น ทำหน้าที่คล้ายกับคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือ politburo ครอบงำกำกับการใช้อำนาจ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหารต่อไปอีก 5 ปี ออกหน้านี้ คนเป็นรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรก็หน้าเขียว คสช. ก็กินอีก

3. ถูกกดดันมากๆ นายกรัฐมนตรีที่มาจากสภาผู้แทนราษฎร อาจทนไม่ไหว ต้องไปอัญเชิญนายกรัฐมนตรี ที่มาจากคนที่สภาร่างรัฐธรรมนูญออกแบบไว้รอมาแก้ไขวิกฤติชาติ ออกหน้านี้ คสช. ก็กินเหมือนกัน

4. หากรัฐบาลที่มาจากประชาชนเกิดมีความอดทนเป็นพิเศษ ถูกครอบงำการบริหารแล้วยังไม่ยอมไปเชิญคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนบริหารไม่ได้เกิดความวุ่นวาย ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งออกมายึดอำนาจเพื่อนับหนึ่งใหม่ เพราะนักการเมืองวุ่นวาย ออกหน้านี้ คสช. ก็กินอีก

สรุปแล้วไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรหน้าไหนก็ตาม คสช. กินทั้งขึ้นทั้งล่อง อันเป็นไปตามทฤษฎีสมคบคิด หรือ conspiracy theory หรือการผลัดกันเกาหลัง ตามที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง..

 คำถามจากนักการเมือง

ผมติดตามการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญของสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วยความสนใจ ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย ขอแสดงความคิดเห็นและถือโอกาสตั้งคำถามไปยังท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขอใช้สิทธิในฐานะเป็นนักการเมือง ที่ท่านเอามาเป็นจำเลยมาตั้งแต่วันแรกจนบัดนี้ ผมอาจจะพูดแทนนักการเมืองทั้งหมดไม่ได้ แต่ขอพูดในฐานะตัวผมที่เป็นนักการเมืองคนหนึ่งเหมือนกัน

1. การที่ท่านทั้งหลายจะเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ทำให้ประชาชนชาวไทยกลับกลายเป็นพลเมืองมีสิทธิ หรือมีอำนาจมากขึ้นนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่ผมมีความยินดี เพราะผมก็มีฐานะเป็นประชาชนเช่นกัน ที่สำคัญพวกผมมาจากประชาชนตามครรลองที่ถูกต้อง จึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะไม่ยินดี หรือไปอิจฉาประชาชนที่ให้อำนาจพวกผมมา

2. พวกผมไม่เคยกลัวกระบวนการตรวจสอบใดๆ ทั้งสิ้น ยินดีและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบตลอดเวลา ที่ผ่านมาพวกผมก็โดนมาทุกวิธีการอยู่แล้ว คงไม่มีอะไรที่จะหนักไปกว่านี้อีก

3. ผมเห็นด้วยที่จะต้องมีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการปฏิรูปให้เกิดหลักนิติธรรม อันเป็นหลักการสำคัญในการปกครองประเทศที่จะทำให้เกิดความยุติธรรม และนำไปสู่การปรองดองของคนในชาติในที่สุด แต่ท่านต้องตระหนักว่า การปฏิรูปต้องการการมีส่วนร่วมไม่สามารถกระทำเพียงฝ่ายเดียวได้ เพราะจะกลายเป็นการใช้อำนาจบังคับให้ทุกคนยอมรับ ซึ่งเค้าไม่เรียกการปฏิรูป

4. แต่สิ่งที่ผม หรือพวกของผมไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ที่อยากให้สภาร่างรัฐธรรมนูญช่วยตอบประชาชนให้ผมด้วย มีดังนี้

4.1 ท่านมีเหตุผลอะไรที่ต้องการทำให้ภาคการเมืองอ่อนแอ ทำไมไม่ออกแบบรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนส่งเสริมให้การเมืองมีความเข้มแข็ง อันจะทำให้ได้ฝ่ายบริหารที่มีเสถียรภาพ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ แต่สามารถควบคุมได้ด้วยการออกแบบระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ

4.2 ทำไมจึงออกแบบให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนมาจากประชาชนไม่มีอำนาจ แต่กลับเอาอำนาจทั้งหมดไปประเคนให้กับองค์กรและคณะบุคคลที่มิได้มาจากประชาชน

4.3 ทำไมจึงออกแบบสถาปนาองค์กรใหม่ๆ ตามร่างรัฐธรรมนูญนี้ขึ้นมาได้ถึง 11 องค์กร แต่กลับมิได้สร้างกลไกการตรวจสอบ หรือถ่วงดุลองค์กร หรือคณะบุคคลดังกล่าวเลย คนเหล่านี้เป็นเทวดาหรือจึงใช้อำนาจได้เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ถูกตรวจสอบ 

4.4 ทำไมจึงต้องออกแบบให้มีการสืบทอดอำนาจผ่านองค์กรเหล่านี้ ผมยกมาเพียงองค์กรเดียว คือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ กรุณาอย่าตอบว่า เพื่อความต่อเนื่องในการปฏิรูปประเทศ เพราะกลัวว่าฝ่ายการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง จะไม่ทำต่อ เพราะผมจะถามต่อไปว่า 

(1) ปฏิรูปอะไรถึงต้องสร้างองค์กรให้มีอำนาจล้นฟ้า ขนาดมีอำนาจเหนือรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบบนี้มันไม่ใช่การขับเคลื่อนการปฏิรูป แต่เป็นการขับเคลื่อนโดยเอามาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาใส่ไว้ครับ

(2) ปฏิรูปอะไรถึงไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่มีสิทธิแม้การคัดสรรบุคคล หรือตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ เพราะทุกอย่างพวกท่านออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้ว

(3) ปฏิรูปอะไรที่ต้องใช้อำนาจมากมาย และห้ามตัวแทนของประชาชนไม่เห็นด้วย มีอำนาจสั่งให้ ครม. ปฏิบัติตามและต้องจัดสรรงบประมาณให้ เสนอพระราชบัญญัติแบบพิสดาร คือ เสนอผ่าน ส.ว. ที่เป็นพวกเดียวกัน และบังคับให้ ส.ส. ที่เป็นตัวแทนประชาชน ต้องเห็นด้วย เพราะหากไม่เห็นด้วยก็สามารถส่งกลับไปยืนยันที่ ส.ว. แล้วเป็นกฎหมายได้เลย แถมหากเป็นกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีก็ต้องลงนามรับรองให้ เพราะถ้าไม่ลงนามใน 30 วัน ก็ให้ถือว่าลงนามแล้ว อะไรมันจะขนาดนั้น 

(4) องค์กรที่มีอำนาจมากมายมหาศาลขนาดนี้ ออกกฎหมายได้ สั่งให้ ครม. จัดสรรงบประมาณให้เท่าไรก็ต้องทำให้ บอกผมหน่อยครับว่า กลไกการตรวจสอบองค์กรเหล่านี้อยู่ที่ใหน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือถอดถอน

4.5 ทำไมไม่ยอมให้ประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่าบอกว่าแก้ได้เพราะท่านออกแบบให้หลักการและองค์กรเผด็จการทั้งหลายที่ท่านคิดขึ้นมา เพื่อสืบทอดอำนาจต่อไปนั้น เป็นหลักการพื้นฐานสำคัญที่ต้องใช้เสียงถึง 2/3 หรือ 433 คน เสร็จแล้วยังต้องนำไปทำประชามติอีก ก็เท่ากับห้ามแก้ไขโดยปริยาย 

วัฒนา เมืองสุข

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้