วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครือข่ายปฏิรูปสลากฯ หนุนนายกฯ ใช้ ม.44 ผ่าตัดใหญ่ แก้ลอตเตอรี่แพง

เครือข่ายปฏิรูปสลาก หนุนนายกฯ ใช้มาตรา 44 ผ่าตัดใหญ่ แก้ปัญหาสลากแพง คัดค้าน พ.ร.บ.สลากฯ ฉบับใหม่ ชี้ไม่ตอบโจทย์ ไร้ธรรมาภิบาล ขาดการตรวจสอบ แนะชะลอการแต่งตั้ง ปธ.บอร์ดคนใหม่ หลัง “สมชัย” ไขก๊อก 

วันที่ 27 เม.ย. 58 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นายธนากร คมกฤส ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก พร้อมด้วย ภาคีเครือข่ายกว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอสนับสนุนการใช้มาตรา 44 ในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอย่างสร้างสรรค์ และขอคัดค้านร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ... ทั้งนี้ มีนายสุขสวัสดิ์ สุวรรณวงศ์ ฝ่ายประสานมวลชน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นตัวแทนมารับเรื่อง

นายธนากร กล่าวว่า จากแนวคิดการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยการใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญนั้น เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก ประกอบด้วยเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในสถานศึกษา เครือข่ายชุมชน และเครือข่ายสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กรุงเทพฯ ที่ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ขอเสนอความคิดเห็นต่อการใช้อำนาจดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดผลอย่างสร้างสรรค์ ดังนี้

1. ขอให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา 44 อย่างจำกัดในการแก้ปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เกินราคาโดยใช้เพียงเพื่อการจัดตั้งกองทุนรับซื้อคืนสลากที่ขายไม่หมด และการจัดสรรโควตาสลากฯ ส่วนใหญ่ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยโดยตรงเท่านั้น โดยขอให้ตั้งคณะทำงานพิเศษที่เป็นการมีส่วนร่วมของหลากหลายภาคส่วน เช่น นักวิชาการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตัวแทนผู้ค้ารายย่อย ตัวแทนสมาคมผู้พิการ ตัวแทนฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค และอื่นๆ ตามสมควร เพื่อกำหนดแนวทางการจัดตั้งกองทุนรับซื้อคืนสลากฯ และการจัดสรรโควตาสลากฯ ที่รอบคอบและเป็นธรรม

2. ขอให้นายกรัฐมนตรีระงับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ...ที่เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา เพราะเป็นร่างฯ ที่มิได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ขาดคุณสมบัติของการเป็นกฎหมายที่ทันสมัย ไร้ธรรมาภิบาล ขาดการตรวจสอบถ่วงดุล ขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และขาดการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับใหม่ เพื่อยกเครื่องการบริหารจัดการกิจการสลากฯ ทั้งระบบ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการต้องรับฟังความเห็นของประชาชน ที่สำคัญเป็นกฎหมายที่ขัดกับเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. และรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสลากแพง เป็นเพียงการซ่อนเงื่อน เพื่อเปิดประตูสำหรับสลากรูปแบบใหม่ๆ มอมเมาประชาชน

3. ขอให้นายกรัฐมนตรีชะลอการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แทน ดร.สมชัย สัจจพงษ์ เพราะที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าการหวังให้บุคคลที่มีความสามารถมารับผิดชอบ ก็มิอาจแก้ปัญหาได้ จึงควรถือโอกาสนี้รื้อระบบโครงสร้างการบริหารจัดการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้โปร่งใสและชอบธรรมเสียก่อน

“เครือข่ายฯ ขอยืนยันว่าปัญหาการจำหน่ายสลากที่ไม่เป็นธรรมนี้ เป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน และเห็นว่ามีเพียงแนวทางการปฏิรูปสลากฯ เท่านั้นที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน” นายธนากร กล่าว

เครือข่ายปฏิรูปสลาก หนุนนายกฯ ใช้มาตรา 44 ผ่าตัดใหญ่ แก้ปัญหาสลากแพง คัดค้าน พ.ร.บ.สลากฯ ฉบับใหม่ ชี้ไม่ตอบโจทย์ ไร้ธรรมาภิบาล ขาดการตรวจสอบ แนะชะลอการแต่งตั้งปธ.บอร์ดคนใหม่ หลัง “สมชัย” ไขก๊อก 27 เม.ย. 2558 12:29 27 เม.ย. 2558 17:38 ไทยรัฐ