วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ มี.ค. ลดต่อเนื่องเดือนที่ 3 ต่ำสุดรอบ 5 ด.

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ มี.ค. ลดต่อเนื่องเดือนที่ 3 ต่ำสุดรอบ 5 ด.

  • Share:

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือน มี.ค. ลดลงอยู่ที่ระดับ 87.7 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ผู้ประกอบการจี้รัฐเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมประเทศเพื่อนบ้าน...

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม เดือน มี.ค. 58 อยู่ที่ระดับ 87.7 ลดลงจากระดับ 88.9 ในเดือน ก.พ.58 โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำสุดในรอบ 5 เดือน โดยค่าดัชนีฯ ที่ลดลง เกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการและผลประกอบการ

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 100.4 เพิ่มขึ้นจาก 99.2 ในเดือนก.พ. โดยค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ คาดการณ์ที่เพิ่มเกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตและผลประกอบการ

สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือน มี.ค.นี้ ต้องการให้มีการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน พร้อมทั้งดูแลค่าเงินให้มีเสถียรภาพและอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ อีกทั้งให้การสนับสนุนการใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าสินค้า รวมถึงสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเร่งแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้