วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โครงการต้องยั่งยืน

โดย สหบาท

หลายโครงการล่องลอยหายไปกับความฝันผู้นำความคิดที่ไม่อาจติดอยู่ตำแหน่งเก่า

หมดอำนาจ หมดบารมี ยากหา “ทายาท” สานต่อโปรเจกต์ที่วางไว้เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนส่วนใหญ่

แต่สำหรับ พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา ไม่เคยทอดทิ้งโปรเจกต์ตัวเองที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม โครงการวิจัยการศึกษารูปแบบและวิธีการนำพลังมวลชนร่วมลดอาชญากรรม (ตมอ.) กระทั่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาว์ อดีตรอง ผบช.ก.เป็นหัวหน้าคณะวิจัย เมื่อครั้งเจ้าตัวเป็นรอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี และ พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผบช.ภ.2 เป็น ผบก.ภ.จ.ชลบุรี

ผลการทุ่มเทการทำงานตามหลักการและแนวคิด ตมอ.ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีคิดและวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและมวลชนที่ใช้หลักการสร้างการมีส่วนร่วม 100 เปอร์เซ็นต์ และการเสริมสร้างพลังอำนาจของประชาชนในการป้องกันและลดอาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมายที่ประชาชนเป็นเจ้าของพื้นที่

ไม่ใช่การนั่งรถตระเวน หรือตั้งด่านตรวจตามคำสั่งของตำรวจตามรูปแบบเก่า

ส่งผลให้ผลงาน บก.ภ.จ.ชลบุรี ได้รับการพิจารณาเป็น “กองบังคับการต้นแบบ” ที่สามารถใช้แนวคิดในการลดอาชญากรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมตามแบบ ตมอ.ที่โดดเด่นในระดับประเทศ

ทันทีที่ขึ้นดำรงตำแหน่ง “ผู้การแปดริ้ว” พล.ต.ต.ธีรพล นำเอาความรู้และบทเรียนจากงานวิจัยและประสบการณ์การทำงานป้องกันอาชญากรรมโดยตำรวจทำงานร่วมกับมวลชนนี้มาประกาศใช้เป็นนโยบายที่หัวหน้าสถานีตำรวจทุกสถานีใน จ.ฉะเชิงเทรา ต้องนำไปปฏิบัติ

พร้อมจัดทีมในการ “ถอดบทเรียน” ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการลดอาชญากรรม อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกดีๆระหว่างตำรวจกับชาวบ้านให้เกิดขึ้น

พิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้นำตำรวจจอมโปรเจกต์ ทั้งหลายควรต้องคิด และวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนรอบคอบเสียก่อนที่จะดำเนินโครงการใดๆ เมื่อคิดดีแล้ว ทำดีแล้ว ควรที่จะทำให้ต่อเนื่องยั่งยืนในลักษณะของโครงการจำนวนน้อย แต่ได้ผลดีตรงเป้าหมายมากกว่า

ยิ่งทำงานบนพื้นฐานงานวิจัยที่ได้ผลจริง ยิ่งเห็นภาพชาวบ้านร่วมจับต้องได้.

สหบาท

27 เม.ย. 2558 09:32 27 เม.ย. 2558 09:32 ไทยรัฐ