วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทปอ.อนุมัติปฏิทินแอดมิชชั่นกลางปี 2559

เพิ่มน้ำหนักโอเน็ต 5 กลุ่มสาระหลัก รับตรงร่วมกันสอบ 9 วิชาสามัญ

จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุม ทปอ.อนุมัติปฏิทินแอดมิชชั่นกลางประจำปี 2559 ดังนี้ รับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 1-20 ต.ค.2558 สอบ 26-27 ธ.ค.2558 ประกาศผล 8 ก.พ.2559 รับสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1-20 ก.ย.2558 สอบ 29 ต.ค.-1 พ.ย.2558 ประกาศผล 12 ม.ค.2559 สอบโอเน็ตปีการศึกษา 2558 วันที่ 6-7 ก.พ.2559 ประกาศผลสอบโอเน็ต 21 มี.ค.2559 สมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 6-25 ม.ค.2559 สอบ 5-8 มี.ค.2559 ประกาศผลสอบ 12 เม.ย.2559 รับสมัครแอดมิชชั่นกลาง 10-17 พ.ค. ชำระเงินค่าสมัคร 10-19 พ.ค.2559 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 5 มิ.ย.2559 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14-17 มิ.ย.2559 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา 1 ก.ค.2559

ศ.ดร.ประสาทกล่าวต่อว่า สำหรับองค์ประกอบในการคัดเลือกแอดมิชชั่นกลางนั้น ยังคงใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจีแพค ร้อยละ 20 คะแนนโอเน็ต ร้อยละ 30 ตามเดิม โดยสอบ 5 กลุ่มสาระหลักตามนโยบายของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ โดยแต่ละกลุ่มจะใช้เป็นร้อยละ 6 เพื่อให้ค่าน้ำหนักโอเน็ตรวมกันได้ร้อยละ 30 ตามเดิม ส่วนการคัดเลือกในระบบรับตรงร่วมกันหรือระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ซึ่งเดิมคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ที่ประชุมมีมติเพิ่มเป็น 9 วิชาสามัญ โดยเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนเข้าสอบเพิ่มขึ้นจากเดิม 1.7 แสนคน เป็น 2.5 แสนคน.

จากการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่ง ประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)... 27 เม.ย. 2558 00:43 27 เม.ย. 2558 00:43 ไทยรัฐ