วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้งคณะทำงานเร่งสางปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่อง

ตั้งคณะทำงานเร่งสางปัญหา รพ.ขาดสภาพคล่อง

  • Share:

นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงระบบการแก้ปัญหาโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือ รพ.ขาดทุน ว่า ขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้โอนเงินเหมาจ่ายรายหัวไปยังหน่วยบริการครบทุกเขตสุขภาพแล้ว ประมาณ 39,700 ล้านบาท และเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ได้โอนเงินค่าตอบแทนไปยังหน่วยบริการในสังกัด สธ.ครอบคลุมหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร เสี่ยงภัย และหน่วยบริการที่ประสบปัญหาสภาพคล่องอีกจำนวน 3,000 ล้านบาท

นพ.อำนวยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในการแก้ปัญหา รพ.ขาดทุน ขณะนี้ สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกัน 1 ชุด โดยมีอาจารย์นวพร เรืองสกุล เป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปัญหา รพ.ขาดทุน และจัดกลุ่มให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุรกันดาร จำนวน 137 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นการเฉพาะ และโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ แต่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง เช่น พื้นที่ที่มีประชากรเบาบางกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะดูข้อมูลการเงินการบัญชี การจัดการ วางระบบแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับโรงพยาบาลที่มีปัญหาในระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จขึ้น เพื่อให้คลายความกังวลให้ผู้ทำงานในพื้นที่สามารถจัดบริการประชาชนทุกคนได้อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ ทั้งนี้ สธ.และ สปสช. จะมีการทำงาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิด พร้อมวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลการเงินทั่วประเทศให้สมบูรณ์ต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้