วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อนุรักษ์ช้างไทย

อนุรักษ์ช้างไทย

  • Share:

www.thailandelephant.org เป็น เว็บไซต์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีช้างในความดูแลมากกว่า 50 เชือกเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการอนุรักษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำการวิจัยเรื่องของการขยายพันธุ์ช้างและการผสมเทียมช้าง รวมถึงการศึกษาวิจัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อของช้าง

การอนุรักษ์ งานของโรงพยาบาลช้าง สัตวแพทย์สัญจร หน่วยช่วยชีวิตช้าง คู่มือดูแลช้าง ช้างในประเทศไทย โรงช้างต้น สถาบันคชบาลฯ งานด้านการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการ ขยายพันธุ์ช้าง และการเคลื่อนที่ของช้าง และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง กิจกรรมที่น่าสนใจ ข่าวล่าสุด ติดต่อเรา...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้