วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


อนุรักษ์ช้างไทย

www.thailandelephant.org เป็น เว็บไซต์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2536 มีช้างในความดูแลมากกว่า 50 เชือกเป็นผู้บุกเบิกงานด้านการอนุรักษ์ช้างและการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำการวิจัยเรื่องของการขยายพันธุ์ช้างและการผสมเทียมช้าง รวมถึงการศึกษาวิจัยการทำงานของระบบกล้ามเนื้อของช้าง

การอนุรักษ์ งานของโรงพยาบาลช้าง สัตวแพทย์สัญจร หน่วยช่วยชีวิตช้าง คู่มือดูแลช้าง ช้างในประเทศไทย โรงช้างต้น สถาบันคชบาลฯ งานด้านการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการ ขยายพันธุ์ช้าง และการเคลื่อนที่ของช้าง และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งก่อสร้าง กิจกรรมที่น่าสนใจ ข่าวล่าสุด ติดต่อเรา...

26 เม.ย. 2558 10:18 26 เม.ย. 2558 10:19 ไทยรัฐ