วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้นเหตุคือ รธน. หรือคน?

เป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ถูกวิพากษ์มากที่สุด ในหลายแง่หลายมุม นักการเมืองหลายคนเป็นห่วงรัฐธรรมนูญใหม่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและรัฐประหารรอบใหม่ จึงเรียกร้องให้แก้ไขให้เป็นรัฐธรรมนูญปรองดอง ลดความขัดแย้ง และเป็นประชาธิปไตย ถ้าไม่แก้ไข และคนบางกลุ่มยังสร้างภาพว่า นักการเมืองเป็นต้นเหตุความขัดแย้ง...ความขัดแย้งเดิมจะกลับมา

เป็นภาพสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่ เชื่อว่ารัฐธรรมนูญเป็นยาวิเศษ สามารถรักษาสารพัดโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคการเมือง โรคเศรษฐกิจหรือโรคสังคม คณะกรรมาธิการก็ได้เขียนออกมาในลักษณะนั้น จึงถูกตั้งฉายามากมาย บ้างก็ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ “นิติกรรมอำพราง” หรือ “ฉบับฝันเฟื่อง” มุ่งแก้ปัญหาสารพัด ทั้งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความปรองดอง

แต่จากประวัติศาสตร์การเมืองไทย ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนใน 19 ฉบับ ที่แก้ปัญหาการเมืองไทยได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเขียนไว้อย่างดีวิเศษแค่ไหน เนื่องจากไม่ได้บังคับใช้อย่างตรงไปตรงมา แต่มักจะใช้รัฐธรรมนูญแบบศรีธนญชัย ปัญหาการค้ามนุษย์ การประมงผิดกฎหมาย และความปลอดภัยการบินที่จ่อคอหอยอยู่ ก็เพราะไม่บังคับใช้กฎหมาย

การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและตรงไปตรงมา จึงกลายเป็นปัญหา ประจำชาติที่แก้ไม่ตก เป็นปัญหาเชิงวัฒน-ธรรมการเมือง ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยอมรับว่าแก้ไขยาก เช่น การที่นักการเมือง “ไม่รู้จักแพ้” รู้แต่ต้องชนะ และชนะโดยทุกวิถีทาง ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ทั้งด้วยสันติวิธีเช่นเลือกตั้ง หรือด้วยวิธีการรุนแรง

นักการเมืองบางคนอาจจะหาว่าเป็น “การสร้างภาพ” ว่านักการเมืองเป็นต้นเหตุความขัดแย้ง ขอยืนยันว่าไม่ใช่การสร้างภาพ แต่เป็นความรู้สึกของประชาชนผ่านเอแบคโพล เมื่อต้นปี 2556 มีกลุ่มตัวอย่างถึง 89.6% เสนอแนะให้แก้นิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักการเมือง ก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีเพียง 10.4% ที่เห็นว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน

แค่นั้นยังไม่พอ ผลของการสำรวจความเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพล เมื่อต้นปี 2555 ยังตอกย้ำ “ภาพลักษณ์” ของนักการเมือง ในสายตาประชาชนส่วนใหญ่ 45.59% มองว่านักการเมืองเป็นอาชีพที่มีการทุจริตมากที่สุด รองลงไปได้แก่ข้าราชการ ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน คนส่วนใหญ่ 43.08% แนะนำให้ปลูกฝังและอบรมลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัย

ต้นเหตุของปัญหาการเมืองไทย ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหน แต่ปัญหาคือตัวบุคคล หรือ “คน” มากกว่า และคนที่มีบทบาทที่สำคัญคือ “นักการเมือง” ที่บังคับใช้รัฐธรรมนูญแบบศรีธนญชัย และการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เสนอว่า “ต้องแก้ไขนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ดี” ของนักการเมืองก่อน เป็นปัญหาเชิงวัฒนธรรม น่าห่วงว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ไขได้หรือไม่?

26 เม.ย. 2558 09:32 26 เม.ย. 2558 09:32 ไทยรัฐ