วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุขนิยม

ความสุขหาไม่ยาก หากเราพอใจในสิ่งที่เรามี

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ผลการจัดอันดับดัชนีความสุขล่าสุดของยูเอ็น ประกาศให้ “ไทยแลนด์” เป็นประเทศที่มีความสุข (มาก) อันดับ 34 จาก 158 ประเทศ ซึ่งมีประชากรโลกรวมกันกว่าหกพันล้านคน

ถ้าเทียบกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ไทยมีความสุขแพ้สิงคโปร์ (อันดับ 24) ประเทศเดียว

ถ้าวัดประมาณความสุขกิโลต่อกิโลไทยชนะมาเลเซีย (อันดับ 61) ชนะอินโดนีเซีย (อันดับ 74) เวียดนาม (อันดับ 75) ฟิลิปปินส์ (อันดับ 90) ลาว (อันดับ 99) พม่า (อันดับ 129)

และ ชนะกัมพูชา (อันดับ 145) แบบขาดลอย

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าการที่ดัชนีความสุขของไทยสูงถึงอันดับ 34 ของโลก ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยหล่อขึ้นอีกเป็นกอง

ยิ่งถ้าเทียบกับ 4 บิ๊กเบิ้มเอเชีย ไทยยิ่งหล่อลากดิน

เพราะดัชนีความสุขของไทยมากกว่าญี่ปุ่น (อันดับ 46) มากกว่าเกาหลีใต้ (อันดับ 47) มากกว่าจีน (อันดับ 84) และมากกว่าอินเดีย (อันดับ 117) ถึง 3 เท่าตัว

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่าการจัดอันดับดัชนีความสุขโลกประจำปี มีการสำรวจข้อมูลเปรียบเทียบหลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจ สภาพการเมือง รายได้ประชากร สวัสดิการพื้นฐาน รวมถึงคุณภาพชีวิตคนในชนบทและคนในเมือง ฯลฯ

แสดงว่าการปิดซ่อมประชาธิปไตยไม่ทำให้คนไทยอึดอัดหาวเรอ

จะมีเลือกตั้งช้าหรือเร็ว ไม่ได้ทำให้คนไทยเดือดร้อนทุรนทุราย

แม้ราคาสินค้าเกษตรจะตกตํ่า การทำมาหากินจะฝืดเคือง คนไทย (ส่วนใหญ่) ก็ยังมีความสุขได้ตามสมควร

ไม่งั้น...ดัชนีความสุขคนไทยคงไม่ชนะชาติอื่นบานตะเกียง

“แม่ลูกจันทร์” มองว่าข้อดีของคนไทยคือเป็นคนมองมุมบวก สามารถปรับตัวเองให้เปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อมได้รวดเร็ว

ประกอบกับนิสัยของคนไทยเป็นประเภทสุขนิยม ไม่ชอบแบกความทุกข์ไว้กับตัวเอง

คนไทยมีพรสวรรค์ที่จะแสวงหาความสุข และแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินตลอดเวลา

สรุปว่า “นิสัยสุขนิยม” เป็นคุณสมบัติของคนชาติไทยสืบทอดรุ่นต่อรุ่นมาหลายร้อยปี

ทำให้คนไทยมีความสุขเหลือเฟือมากกว่าคนชาติอื่นในพิกัดเดียวกัน

“แม่ลูกจันทร์” มีใบเสร็จยืนยันจาก “จดหมายเหตุลา ลูแบร์” ราชทูตฝรั่งเศส ที่เดินทางมาเยือนกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อ 328 ปีที่ผ่านมา

ทูตลา ลูแบร์ บรรยายลักษณะคนไทยไว้ว่า ชาวสยามชอบความสนุกสนาน ชอบความสบาย ชอบพูดคุยเล่น ไม่สู้สนใจทำงาน ค่ำลงได้ยินแต่เสียงร้องรำทำเพลงไปทั่วทุกบ้านเรือน

ความจริง ชาวสยามเป็นคนที่มีสติปัญญาเจรจาตอบโต้เฉียบแหลมว่องไว ถ้าตั้งใจทำอะไร ชาวสยามจะทำได้ดี เพียงแต่การรักความสุขสบาย และความเกียจคร้าน ทำให้เขาไม่อยากศึกษาวิชาใดที่ต้องใช้ความอดทน ฯลฯ

จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ถือเป็นเอกสารชิ้นแรกที่บรรยายลักษณะคนไทยได้อย่างชัดเจน

เป็นหลักฐานยืนยันว่าคนไทยมีนิสัยสุขนิยมฝังลึกในดีเอ็นเอ

“แม่ลูกจันทร์” จึงไม่แปลกใจที่ผลสำรวจดัชนีความสุขโลกของยูเอ็นประเทศไทยจึงได้คะแนนสูง

และได้อันดับสูงกว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียง

ปีหน้าสำรวจใหม่ ไทยก็ชนะเหมือนเดิม.

“แม่ลูกจันทร์”

26 เม.ย. 2558 09:05 26 เม.ย. 2558 09:05 ไทยรัฐ