วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปั้นเลือดใหม่ไอที! 'ไอยรา' หนุนสตาร์ตอัพไทยสู่เวทีโลก

ปั้นเลือดใหม่ไอที! 'ไอยรา' หนุนสตาร์ตอัพไทยสู่เวทีโลก

  • Share:

เปิดตัวเวนเจอร์ แคปปิตอลรายใหม่ "ไอยรา" หนุนอุตสาหกรรมไอทีไทยเข้มแข็ง สร้างผู้ประกอบการซอฟต์แวร์รายใหม่ด้วยความเชี่ยวชาญ เครือข่าย และเงินทุน...

นายอภิชัย สกุลสุริยะเดช ผู้ร่วมก่อตั้งไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล เปิดเผยว่า บริษัท ไอยรา วีซี จำกัด หรือ ไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล (IYARA Venture Capital) เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ก่อตั้ง 4 คน ได้แก่ อภิชัย สกุลสุริยะเดช, สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ, วิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์ และฉัตรชัย โตเลิศมงคล ซึ่งล้วนมีประสบการณ์การทำงานอยู่ในวงการธุรกิจด้านเทคโนโลยีและการลงทุนมายาวนาน โดยได้เล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่จะช่วยสร้างโอกาสให้กับกลุ่มสตาร์ตอัพในการขยายและยกระดับธุรกิจซอฟต์แวร์ของประเทศไทยให้ก้าวไกล เนื่องจากในประเทศไทยมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้ทำงานวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ และประสบการณ์ทั้งในด้านการบริหารจัดการและการทำการตลาดสู่วงกว้าง ซึ่งไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างให้กับกลุ่มสตาร์ตอัพเหล่านี้ ด้วยจุดแข็งในด้านเครือข่ายและประสบการณ์ด้านธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดตั้งไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล เป็นไปเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจซอฟต์แวร์ไทย การสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจซอฟต์แวร์ที่มีศักยภาพ สร้างเสริมผลกำไรสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน และส่งเสริมและขับเคลื่อนธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย

4 ผู้ก่อตั้ง...ไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล


นายอภิชัย กล่าวอีกว่า ไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล มีความตั้งใจเป็นตัวกลางในการนำกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มสตาร์ตอัพมาเจอกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสลงทุนในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมดีๆ มีศักยภาพที่ดีและให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้กลุ่มสตาร์ตอัพมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินลงทุน ซึ่งจะมีผลการสร้างการเติบโตทางธุรกิจของตนและประเทศไทย ภายใต้จุดเด่นที่มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การลงทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเครือข่ายของเรา ทำให้สามารถเลือกสรรเทคโนโลยีโซลูชั่นที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมต่างๆ นั่นหมายถึงสตาร์ตอัพที่เราเข้าไปลงทุน จะสามารถใช้งานได้จริงในธุรกิจและอุตสาหกรรม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการที่ลงทุนเพื่อช่วยบ่มเพาะและเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งและมั่นคงให้กับกลุ่มสตาร์ตอัพ เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับทุกฝ่าย ทั้งนี้เราตั้งเป้าการลงทุนในสตาร์ตอัพไว้ที่ 100 รายภายใน 5 ปี

อย่างไรก็ตาม ไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล เปิดกว้างในการรับกลุ่มนักลงทุนทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ เพื่อมาร่วมบนเส้นทางในการสรรค์สร้างอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย ขณะเดียวกันก็จะลงทุนในกลุ่มสตาร์ตอัพ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ 1.กลุ่มสตาร์ตอัพที่อยู่ในระหว่างพัฒนาซอฟต์แวร์เกือบแล้วเสร็จ (75%) 2.กลุ่มสตาร์จอัพที่พัฒนาซอฟต์แวร์สตาร์ตอัพแล้วเสร็จ (100%) และกำลังเตรียมแผนออกสู่ตลาด 3.กลุ่มสตาร์ตอัพที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ออกสู่ตลาดแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ โดยกลุ่มสตาร์ตอัพจะต้องนำเสนอเอกสารโครงการให้ไอยรา เวนเจอร์ แคปปิตอล พิจารณา เพื่ออนุมัติวงเงินสนับสนุน ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25% ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดในแต่ละรายที่ได้รับการสนับสนุน และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ 5-10 เท่าของเงินทุนทั้งหมด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้