วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระตุกต่อมสำนึกวัยใส "บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง" ซื่อสัตย์-มัธยัสถ์-พอเพียง

โดย นายว้าก

ถือเป็นเรื่องที่สังคมไทยกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการปลุกสำนึกให้ทุกภาคส่วนช่วยกันปราบปราม และหยุด “การทุจริตคอร์รัปชัน” ในทุกรูปแบบ เพราะหากทุกคนยังนิ่งเฉย คิดว่าธุระไม่ใช่ เชื้อมะเร็งร้ายนี้ก็คงทำลายประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จึงจัดกิจกรรมในโครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อเสริมสร้างเจตคติ “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” ขึ้น

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการอื่น มทร.ธัญบุรี เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการดังกล่าว ว่า “จากข้อมูลของทาง กยศ.พบว่ามีบัณฑิตที่กู้เงินเรียนกับทาง กยศ. เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานทำแต่กลับไม่ใส่ใจที่จะคืนเงินกู้ดังกล่าวให้กับทาง กยศ. ซึ่ง ส่งผลกระทบต่อรุ่นน้องๆ โดยตรงแล้ว การชักดาบด้วยการคืนเงินกู้ก็ถือเป็นการทุจริตอย่างหนึ่ง เช่นกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลุกจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาที่กำลังจะกู้เงินจากกองทุน กยศ.รายใหม่ อย่างน้อยเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปในอนาคตข้างหน้าจะได้ไม่คิดชักดาบเงินกู้เหมือนกับรุ่นพี่บางคน”

หันมาฟังเสียงบรรดาวัยโจ๋ 2 หนุ่ม 2 สาว จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งขอเป็นตัวแทนของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี พูดถึงโครงการนี้กันบ้าง เริ่มจาก “แฟ้ม” สหรัตน์ กุฏอินทร์ ปี 3 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เปิดประเด็นอย่างน่าสนใจว่า “ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพฤติกรรมโกงเป็นอย่างไร และทำอย่างไร แต่หากมีจิตสำนึกเป็นพื้นฐานในทุกๆ เรื่อง รู้จักผิดชอบชั่วดี ตระหนักคิดก่อนลงมือ ทำในสิ่งที่ตนเอง สังคมและประเทศไม่เดือดร้อน เพียงเท่านี้ประเทศของเราคงจะก้าวหน้าไปได้ไกลกว่านี้ หากเราได้รับการปลูกฝังความรู้และจริยธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นอนุบาล หรือประถมศึกษาเรื่อยมาก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี การอบรม “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” ก็เป็นโครงการที่ดี ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการนำเงินกองทุนกู้ยืมไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเน้นถึงการมีจิตสำนึกในการชำระหนี้คืน เพราะหากรุ่นพี่ที่จบออกไป ไม่ชำระหนี้ รุ่นน้องๆ ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติ รุ่นต่อๆไปก็จะขาดโอกาส”

สอดคล้องกับ “ทราย” ธนัญญา นฤนาท-วัฒนา ปี 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า “ปัญหาการค้างชำระหนี้ของผู้ที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ มีจำนวนค่อนข้างสูง หากผู้กู้ยืมมีความซื่อสัตย์ มีใจเมตตา เสียสละและตรงเวลาต่อการชำระหนี้คืน รุ่นน้องก็มีเงินกู้ยืมต่อไป หากรุ่นพี่ไม่ชำระหนี้ รุ่นน้องก็ขาดโอกาส และ เงินให้กู้ยืมนี้เป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชน ผู้เสียภาษีที่ช่วยผู้กู้ยืมให้มีโอกาสทางการศึกษา ได้มีวิชาชีพติดตัว เพื่อใช้เลี้ยงชีพของตนเองและครอบครัว ผู้กู้ยืมทุกคนควรตระหนักในข้อนี้ และรู้คุณค่าของเงินให้กู้ยืม เพื่อจะได้ให้เงินกู้ยืมได้หมุนเวียนนำไปสร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้กับเยาวชนของชาติรายอื่นต่อไป”

“นิก” จตุรงค์ อินทรสาด ปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หนุ่มมาดเข้ม บอกว่า “เมื่อเรียนจบและมีงานทำตั้งใจจะชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์การชำระหนี้ของ กยศ. และ เห็นด้วยกับมหา- วิทยาลัยที่มีการจัดอบรมนักศึกษาที่กู้เงิน กยศ.ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการชำระหนี้ และจิตสำนึกในการชำระหนี้ เพื่อเสริมสร้างให้คนที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตไทยไม่โกง ทั้งโครงการนี้ยังสอดแทรกธรรมะดีๆ โดยพระอาจารย์วรวัฒน์ จากรายการธรรมะเดลิ-เวอรี่ ที่เน้นย้ำถึงเรื่องความกตัญญูต่อพ่อแม่ การเห็นคุณค่าต่อความรัก และการใช้เงินให้เป็นประโยชน์ ซึ่งน่าสนใจและรู้สึกไม่น่าเบื่อ เพราะสิ่งที่ได้รับ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งหมด”

ปิดท้ายที่ “ปาล์ม” รสริน วรรณฑโก ปี 4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมแจมเสียงดังฟังชัด ว่า “กองทุน กยศ.ได้มอบโอกาสให้กับผู้ที่ไม่พร้อมทางการเงิน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตอย่างราบรื่นในมหาวิทยาลัย ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว เพราะตัวเองเป็นลูกคนที่สอง พ่อแม่ทำอาชีพเกษตรกรรม ค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ต้องคำนวณและคิดแล้วคิดอีก การได้รับโอกาสจาก กยศ. นี้ ถือว่าได้ช่วยเหลืออย่างมาก แม้จะได้รับจาก กยศ. ทุกเดือน เดือนละ 2,200 บาท ก็จะไม่ค่อยเพียงพอ จึงต้องรู้จักประหยัด มัธยัสถ์ พอเพียง และหาวิธีเพิ่มรายได้ระหว่างที่ศึกษาอยู่ เช่น การทำงานนอกเวลาเรียน และ อยากฝากถึงรุ่นน้องว่า ควรติดตามข้อมูลข่าวสาร กยศ. ให้ดีๆ และทำตามขั้นตอน เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ และรุ่นพี่ๆ ที่กำลังจะจบ ต้องส่งต่อโอกาสที่ได้รับไปถึงผู้ที่ไม่พร้อมทางการเงินให้มีโอกาสได้กู้ยืมต่อไป โดยไม่โกง ไม่ผิดการชำระหนี้”

“นายว้าก” เห็นด้วยกับการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับเด็กๆ นักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

อย่างน้อยวัยใสในวันนี้ “โตไปจะได้ไม่โกง”...!!!

นายว้าก/รายงาน

25 เม.ย. 2558 12:41 25 เม.ย. 2558 12:41 ไทยรัฐ