วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตะลุยโลกใบใหญ่ 26/04/58

ตะลุยโลกใบใหญ่ 26/04/58

โดย พี่ม้ามังกร
26 เม.ย. 2558 05:01 น.
  • Share:

ตะลุยโลกใบใหญ่สัปดาห์นี้ “พี่ม้ามังกร” จะพาน้องๆไปชมนิทรรศการพิเศษเนื่องใน วันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2558 ในหัวข้อ “เทวสตรี พระเทวี พระแม่ : ความเชื่อและคติทางศาสนาในประเทศไทย” ซึ่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันที่ 27 เม.ย.-26 ก.ค.นี้

แนวคิดของนิทรรศการครั้งนี้คือ การยกย่องและให้คุณค่ากับเพศหญิงซึ่งมีคุณสมบัติที่มีความยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ ทั้งการบูชาเพศหญิง สัญลักษณ์ของการให้กำเนิด ความอุดมสมบูรณ์ และพละกำลัง ก่อให้เกิดลัทธิ ประเพณี ความเชื่อต่างๆ โดยกรมศิลปากรมีการรวบรวมโบราณวัตถุรูปเคารพของเทวสตรี รวม 74 รายการจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 44 แห่งทั่วประเทศมาจัดแสดงให้ชมเป็นครั้งแรก

สำหรับรูปแบบนิทรรศการ จะแบ่งตามยุคสมัย ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ และจัดแสดงรูปเคารพของเทวสตรี ทั้งที่เป็นงานประติมากรรมปูนปั้น ประติมากรรมลอยตัว ภาพสลัก โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนแรก ซึ่งจัดเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน คือ เทวสตรี ในศาสนาพราหมณ์–ฮินดู : พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของสตรี แสดงถึงเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ และเทพผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นำเสนอหลักฐานคติความเชื่อ รูปเคารพ และประติ– มากรรมเทวสตรีในประเทศไทย ได้แก่ พระลักษมี คชลักษมี ซึ่งเป็นเทวีแห่งโชคลาภ พระนางปารพตี พระนางอุมา พระสุรัสวดี เทพีแห่งปัญญา พระทุรคา ภาคดุร้ายของพระนางบรรพตี เป็นต้น

ส่วนที่ 2 ได้แก่ เทวสตรีในศาสนาพุทธ : ผู้ทรงพลังแห่งพุทธิปัญญา มีแนวคิดหลัก คือ บทบาทของสตรีในพุทธศาสนา ในฐานะผู้มีธาตุแห่งพุทธิ หรือความรู้แจ้ง สามารถตรัสรู้ได้เทียบเท่าผู้ชาย มีการนำเสนอรูปเคารพที่พบทางตอนใต้ของประเทศสมัยศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ 13-18 และศิลปะเขมร พุทธศตวรรษที่ 18 อาทิ นางปรัชญาปารมิตา เทพีแห่งปัญญา นางดารา ศักติของพระโพธิสัตว์ นางจุณฑา นางฑากินี นางหาริตี

ส่วนสุดท้าย พระแม่ เจ้าแม่ ความเชื่อในท้องถิ่น ขุมพลังแห่งธรรมชาติ (สิ่งแวดล้อม) แสดงเรื่องราว และรูปเคารพผู้ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ได้รับการนับถือรูปแบบผีสางเทวดา ได้แก่ พระแม่ธรณี พระแม่โพสพ แม่ย่านาง แม่ซื้อ เป็นต้น

นิทรรศการดีๆ และได้รับเป็นประโยชน์ครบเครื่อง ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปะ น้องๆอย่าพลาดไปร่วมชื่นชมและเก็บเกี่ยวความรู้กันนะครับ.

พี่ม้ามังกร

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้