วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เร่งปั้นพลเมืองดิจิตอลคุณภาพ เสริมภูมิอินเทอร์เน็ตเยาวชนไทย

ดีแทค จับมือ ไอซีที พร้อมหลากพาร์ทเนอร์ เดินหน้าโครงการพลเมืองดิจิตอลคุณภาพ หวังปลูกฝังจิตสำนึกการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์แก่เยาวชน...

นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เปิดเผยว่า นอกจากความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด บริษัทยังต้องการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคในยุคที่เรียกว่าพลเมืองแห่งดิจิตอล (Digital Citizen) โดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่ามิลเลนเนียลส์ (Millennials) ซึ่งมีอายุ 18-35 ปี ที่เป็นแรงผลักดันสำคัญในระบบเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจากสถิติพบว่ากว่า 90% ของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซทั่วโลกถูกขับเคลื่อนด้วยพลเมืองกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ เว็บไซต์ wearesocial.com ได้เปิดเผยสถิติเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศสูงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 47% การเติบโตดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในปัจจัยจากความนิยมใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนผู้ใช้และปริมาณการใช้งาน ดีแทคจึงต้องการผลักดันให้เยาวชนไทยตื่นตัวในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเกิดประโยชน์ภายใต้การเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพ (A good Digital Citizen) ผ่านกิจกรรมต่างๆ


สำหรับกิจกรรมที่ดีแทคใช้เพื่อส่งเสริมความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตแก่เยาวชน ได้แก่ กิจกรรมทอล์กโชว์ในชื่อ Digital Citizen Talk โดย หนุ่ย-พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ เพื่อชี้ให้เยาวชนเห็นถึงภัยของอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและแนะนำการสร้างโอกาสจากการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งตั้งเป้าไปยังสถาบันอุดมศึกษา 10 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัว Thai Digital Citizen Hub ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างพื้นที่โซเชียลให้เยาวชนได้แสดงออกและแลกเปลี่ยนความเห็น ต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนในวัยเดียวกันเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดทำ Edu-music เพื่อปลุกเทรนด์พลเมืองดิจิตอลผ่านเพลง 180 องศา ซึ่งแต่งโดยกอล์ฟฟักกลิ้ง ฮีโร่ เพื่อสอดแทรกเนื้อหากระตุ้นจิตสำนึกในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดีแทค กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นของโครงการเซฟ อินเทอร์เน็ต (Safe Internet) เพื่อสร้างความรู้ให้เยาวชนไทยเข้าใจถึงประโยชน์และโทษจากการใช้อินเทอร์เน็ตนั้น ดีแทคยังคงสานต่อแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้อาศัยความร่วมมือจากพาร์ทเนอร์หลากหลายหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว เนื่องจากพฤติกรรมเยาวชนในปัจจุบัน นิยมพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่อกันผ่านโลกออนไลน์มากกว่าในสังคมจริง จึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนไทยในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง


"จากการสำรวจเด็กไทยยังมีความเข้าใจในการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กน้อยมาก เราควรสร้างจิตสำนึกเพื่อเป็นแนวทางให้พวกเขารู้และเข้าใจในการใช้งาน เนื่องจากทั้งผู้ปกครองและครูอาจารย์บางส่วนก็ยังคงไม่เท่าทันกับสื่ออินเทอร์เน็ต นอกจากการปลูกฝังกับเยาวชนแล้ว เราก็ยังมีแนวคิดจะอบรมในกลุ่มผู้ปกครองและครู โดยนำแนวคิดการใช้อินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายเป็นเวลานาน มาปรับให้เข้ากับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวถือเป็นเรื่องสากลที่มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกมีการรวมตัวกันเป็นภาคีด้านเซฟอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Safer Internet Day ในวันที่ 10 ก.พ.ของทุกปี ซึ่งดีแทคก็ต้องการสานต่อเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน"

ด้าน นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อวางรากฐานการสื่อสารและเชื่อมโยงสู่ระบบเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและอินเทอร์เน็ต ซึ่งผลการสำรวจอินเทอร์เน็ตในไทยเมื่อปี 2557 โดยสำนักสถิติแห่งชาติ กระทรวงไอซีที พบว่าเด็กและเยาวชนไทยมีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตถึง 69.7% ทั้งยังพบว่าผู้กระทำความผิดและผู้ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่คือเด็กและเยาวชนอายุ 13-25 ปี พันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของกระทรวงไอซีทีจึงเป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้สามารถใช้งานดิจิตอลและอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ.ดีแทค จับมือ ไอซีที พร้อมหลากพาร์ทเนอร์ เดินหน้าโครงการพลเมืองดิจิตอลคุณภาพ หวังปลูกฝังจิตสำนึกการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีและเกิดประโยชน์แก่เยาวชน... 24 เม.ย. 2558 17:38 24 เม.ย. 2558 17:59 ไทยรัฐ